Passiegroep Sint-Niklaas ontvangt koninklijke titel

Gedeputeerden Sabien Lahaye-Battheu en Bart Naeyaert, voorzitter Michiel Cattaert, regisseur Erik Legein en gouverneur Carl Decaluwé. © CGRA
Redactie KW

“Bij beslissing van 4 mei 2020 heeft zijne Majesteit de Koning de vereniging ‘Passiegroep Sint-Niklaas van Oostduinkerke’ gemachtigd om vanaf heden de titel te voeren van ‘Koninklijke Maatschappij’.” Dat staat te lezen op de akte die voorzitter Michiel Cattaert mocht ontvangen uit de handen van gouverneur Carl Decaluwé op 20 juni 2022 in het Provinciaal Hof in Brugge.

Op 10 april 2020 bestond de Passiespelgroep Sint-Niklaas van Oostduinkerke vijftig jaar. Het verhaal begint in 1970 op Goede Vrijdag, toen voor de eerste maal een Passiespel werd opgevoerd naar de kruisweg van H. Ghéon in de dorpskerk. Er werkten toen 50 deelnemers aan mee. De regie stond onder leiding van Christiane Annys, het koor werd gedirigeerd door E.H. Rafaël Tack, toenmalig medepastoor van Oostduinkerke en later pastoor van Booitshoeke. Hij was de oprichter samen met de directrice van de vrije basisschool van Oostduinkerke Christiane Annys en de bankdirecteur J.P. Annys.

Goede Vrijdag

De eerste bediening op afstand voor klank en licht werd uitgevoerd in 1979 en het eerste officiële draaiboek werd geschreven in 1981, beide door de secretaris-penningmeester Jan Douchy.

Bij de aanvang werden de kostuums gehuurd bij huis Maes in Tielt en de pruiken bij coiffure Mattelaer in Kortrijk. Later werd de kledij ontworpen en gemaakt door eigen leden en kocht men de pruiken aan. De affiche werd ontworpen door Rita Ketelaers en intussen werden de teksten voor de voorstelling van Patrick Lateur bewerkt door pastoor Hans Devos.

Het is de bedoeling van Koninklijke Passiespelgroep om ieder jaar op Goede Vrijdag de traditie verder te zetten en om 20 uur een voorstelling te brengen van het passieverhaal in de Sint-Niklaaskerk van Oostduinkerke. Vooraan in de kerk is een podium aangebracht waar de figuranten de taferelen uitbeelden. Op het doksaal zingt een zangkoor aangepaste gezangen en een aantal muzikanten brengen muzikale stukken. Bij elke statie wordt door een voorlezer een tekst gebracht met wat uitleg voor bezinning bij de beelden. Alles gaat gepaard met een klank- en lichtspel.

De regie is in handen van Erik Legein en het muzikale gedeelte staat onder leiding van Paul Depondt.

In het verleden werden ook voorstellingen gedaan in de kerken van omliggende gemeenten, zoals Booitshoeke, Wulpen, Ramskapelle, Beauvoorde en Nieuwpoort. (Peter Germonprez)

Voor meer info over de Koninklijke Passiespelgroep Sint-Niklaasparochie kan je steeds terecht bij Jan Douchy, 058 51 37 44 – douchy.jan@telenet.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.