Orkesten van vzw De Jongelingskring starten weer op: “Samen musiceren hard gemist”

Een beperkte afvaardiging van de drie orkesten van De Jongelingskring. (foto JS)
Johan Sabbe

Na vier maanden van inactiviteit als gevolg van het coronavirus blaast het Houtlands Harmonieorkest op vrijdag 3 juli zijn repetities letterlijk nieuw leven in. Het internationaal befaamde orkest maakt samen met De Houtlandse Benjamins en Het Houtlands Jeugdensemble deel uit van de koepel vzw De Jongelingskring, de naam waaronder het eerstgenoemde gezelschap decennia furore heeft gemaakt.

Het Houtlands Harmonieorkest telt een 80-tal muzikanten onder de leiding van dirigent Nico Logghe, een grote naam in het wereldje. Vorig jaar werd de 150ste verjaardag van de vereniging met succes gevierd met een mooi concert in het Brugse Concertgebouw samen met de wereldberoemde trompettist Arturo Sandoval.

De groep met de jongste leden, De Houtlandse Benjamins, werd in juni 2013 opgericht. Die telt zo’n 30 muzikanten en staat onder de leiding van Jasmien Vandewalle. Het Houtlands Jeugdensemble, de kweekkamer voor het Houtlands Harmonieorkest, dateert van 30 september 2005. Dirigent Tom Hondeghem heeft in dat gezelschap zowat 50 jonge muzikanten onder zijn hoede.

Repetities hervatten

Nooit eerder dienden de leden van vzw De Jongelingskring zó lang op hun muzikale honger te blijven als de voorbije vier maanden. Corona zorgde voor een wel héél valse noot. Maar de voorbije weken verscheen er licht aan het eind van de tunnel en begon een vijfkoppige taskforce de heropstart van de repetities voor te bereiden. Dries Van De Vannet, Eddy De Keukelaere, Tim Deparck, An Canniere en Dajo Huylebroeck schreven een heus draaiboek uit om coronaproof weer orkest te vormen. Gevolg: de repetities van het Houtlands Harmonieorkest hervatten eindelijk op vrijdagavond 3 juli in zaal Centrum in de Beerstraat. Pas later komen de twee jongerenorkesten opnieuw bijeen: op vrijdag 14 augustus om 19.15 uur Het Houtlands Jeugdensemble en op zondag 16 augustus om 9 uur De Houtlandse Benjamins. Het is reikhalzend uitkijken om elkaar in zaal Centrum terug te zien.

“Het is van vrijdag 6 maart geleden dat we nog samen hebben kunnen repeteren”, zegt Dajo Huylebroeck, die bastuba speelt bij het Houtlands Harmonieorkest en ook partiturenverantwoordelijke en penningmeester is. “Het wegvallen van de wekelijkse repetitiemomenten viel erg zwaar. We misten naast het musiceren in groep ook het sociale contact. Bovendien zagen we onze concertreis naar het Franse Vaison-la-Romaine de mist ingaan. Die vijfdaagse uitstap zou nu plaatshebben, maar is uitgesteld tot de zomer van 2021.”

“Sowieso zijn we in de coronaperiode niet bij de pakken blijven zitten. Alle muzikanten kregen een digitale thuisopdracht, waarbij ze zichzelf moesten filmen terwijl ze live op hun instrument meespeelden met een geluidsopname via headset. Al die beelden werden daarna gemonteerd en zo leek het even alsof we toch gezamenlijk musiceerden.”

Strikte maatregelen

Ter voorbereiding van de heropstart werd een draaiboek opgemaakt met een grondplan van de zaal, looplijnen en een affiche met de te volgen regels. “We starten sowieso met repetities in kleinere groepen”, vervolgt Dajo. “Zo kunnen we te allen tijde de sociale afstandsregels respecteren. Wanneer de leden binnenkomen, dienen ze de handen te wassen en te desinfecteren. De looplijnen zijn op de grond met tape aangebracht en elke muzikant krijgt een persoonlijke stoel en eigen materieel toegewezen. De stoelen staan trouwens relatief ver uit elkaar. De dirigent zal plaatsnemen achter plexiglas dat dient als spatscherm. Zowel vóór als na de repetitie wordt alles grondig ontsmet. Er wordt vanzelfsprekend streng toegezien op het strikt naleven van alle maatregelen.”

Tornooireis naar Praag

Corona heeft de jaarplanning van de drie orkesten danig in de war gestuurd. “We richten onze focus nu op het Tripleconcert op zaterdag 17 oktober in het cultuurcentrum de Brouckere”, zegt voorzitter Luc Vanderper. “Dan zullen naast het Houtlands Harmonieorkest ook de beide jeugdorkesten optreden. Al zullen we uiteraard met argusogen moeten kijken hoe de situatie in verband met het coronavirus evolueert. In de krokusvakantie van 2021 maakt het Houtlands Harmonieorkest normaal gezien een tornooireis naar Praag. Die trip wordt voorafgegaan door een try-out op 9 januari in het cc de Brouckere.”

Naast Luc als voorzitter bestaat het bestuur van vzw De Jongelingskring uit ondervoorzitter Joost Cuvelier, secretaris Eva Stael, penningmeester Dajo Huylebroeck, Eddy De Keukelaere (projecten en logistiek), Stefaan Deltombe (ledenbeheer), Dries Van De Vannet (verantwoordelijke Houtlands Jeugdensemble), Jitske Debruyne (verantwoordelijke Houtlandse Benjamins), An Canniere, Tim Deparck en erebestuurslid Michel Denolf.

Begonnen als fanfare

De Jongelingskring werd in 1869 opgericht als katholieke fanfare in de schoot van de Mariacongregatie die in 1857 in Torhout van gestart was gegaan. De eerste voorzitter heette Pieter Van Isacker, de proost Modest Demeulemeester. Het hoofddoel van de fanfare was processies opluisteren, maar na verloop van tijd werd er ook gespeeld op straatfeesten en tijdens wijkkermissen. Pas in 1920 werd de fanfare omgevormd tot een harmonie. In 1955 werd wijlen Aimé Becelaere voorzitter.

Na moeilijke jaren kwam er een nieuw elan toen in 1967 Willy Verhelle dirigent werd. Hij bracht in de jaren zeventig de harmonie tot grote bloei. Eind 1996 overleed Aimé Becelaere, die de vereniging bijna 42 jaar had geleid. In 2003 – na 36 jaar – gaf Willy Verhelle het stokje door aan huidige dirigent Nico Logghe. De naamsverandering naar Houtlands Harmonieorkest werd pas in 2017 doorgevoerd. De vzw bleef wel als vanouds De Jongelingskring heten.

Voorzitter Luc Vanderper.
Voorzitter Luc Vanderper.

Jongelingskring

Opgericht: 1869

Voorzitter: Luc Vanderper

Ledenaantal: 160

Lokaal: zaal Centrum

Werking: Vzw De Jongelingskring bestaat uit drie orkesten: De Houtlandse Benjamins, Het Houtlands Jeugdensemble en het Houtlands Harmonieorkest. Het doel is samen musiceren op een zo hoog mogelijk niveau, concerten organiseren en af en toe deelnemen aan wedstrijden, soms ook in het buitenland.

Website: jongelingskring.be

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.