Oostendse Biljart Academie houdt pannenkoekenverkoop

V.l.n.r.: Freddy Linthout (commissaris), Walter Van Wesemael (secretaris en sportbestuurder), Eddy Capelle (commissaris), Raffael Meulemeester en Jean-Marie Bolle.©Jeffrey Roos JRO
V.l.n.r.: Freddy Linthout (commissaris), Walter Van Wesemael (secretaris en sportbestuurder), Eddy Capelle (commissaris), Raffael Meulemeester en Jean-Marie Bolle.©Jeffrey Roos JRO
Jeffrey Roos
Jeffrey Roos Medewerker KW

De Oostendse Biljart Academie verkoopt pannenkoeken om het voortbestaan van de club te verzekeren. “De sluiting door corona is zeer nefast voor een club die eerst 100 dagen en ondertussen alweer bijna vijf maanden de deuren heeft moeten sluiten”, klinkt het.

De Oostendse Biljart Academie werd opgericht in 1972 nadat een aantal spelers van de toenmalige club K. A. Central Oostende besloten om op eigen biljartbenen te staan. Het lokaal bevond zich in de toen alom bekende Prins Boudewijn in de Sint-Sebastiaanstraat. De drijvende krachten waren in die tijd Pierre Maldeghem, Daniel Fontaine, Walter Quintens en Daniel Quintens. Ze werden geruggensteund door Oscar Goethals, Achiel De Grieck en Roland Quartier.

topspelers

“Na een korte aanloopperiode werd de club aangesloten bij de Koninklijke Belgische Biljart Bond”, vertelt huidig voorzitter Joel Vandenbroucke, die 21 jaar geleden de fakkel overnam van Gerard Borrey. “Gerard moest wegens gezondheidsredenen rond de eeuwwisseling plots ontslag nemen als voorzitter. Als erevoorzitter bleef hij echter nauwgezet het reilen en zeilen binnen de club volgen. Op 13 februari 2001 overleed Gerard echter. Een zware slag voor iedereen binnen de Oostendse Biljart Academie.”

Na de aansluiting bij de KBBB genoot de Oostendse biljartclub al snel enig aanzien binnen het biljartwereldje. Ze organiseerden meerdere evenementen en gooiden hoge ogen binnen de competitie. “De club speelde het zelfs klaar om de toen nog relatief jonge Ludo Dielis, samen met een schare Japanse topspelers, waaronder Komori, naar de Prins Boudewijn te brengen”, gaat Joel verder. “Als club beschikten we toen over niet minder dan zes biljarttafels, waaronder twee wedstrijdbiljarts.”

Tornooien

In 1979 kreeg de Oostende Biljart Academie een nieuwe voorzitter. Daniel Fontaine nam het roer over van Pierre Maldeghem en de club verhuisde naar een nieuwe stek. Tot 1992 vond de club een onderkomen in taverne De Drie Sleutels op de hoek van de Jozef II-straat en de Christinastraat. “Als club beschikten we op dat moment nog over amper twee biljarts. Toch zorgden enkele gereputeerde namen binnen de Oostendse biljartwereld, waaronder Redgy Simons, Gustaaf Van Damme en Urbain Qvick voor de nodige naambekendheid in Vlaanderen en zelfs ver daarbuiten. Heel wat spelers uit Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Brabant namen maar al te graag deel aan de tornooien om zowel de Oostendse spelers als elkaar te bekampen”, aldus Joel.

“Met de verkoop van pannenkoeken hopen we een maand huur te overbruggen”

In oktober 1992 keerde de biljartclub terug naar zijn oude stek in de Sint-Sebastiaanstraat. Het bestuur had, door een aantal problemen, inmiddels ontslag genomen en een nieuw bestuur, met Gerard Borrey als voorzitter, nam het roer in handen. “Er werd hard gewerkt aan de heropbouw en met succes”, weet Joel. “De biljartzaal werd heringericht en we beschikten opnieuw over vier biljarts. Als penningmeester werkte ik mee aan de nieuwe Oostendse Biljart Academie. Tot ik in 2000 plots zelf het roer in handen kreeg.”

Voor de start van seizoen 2009-2010 moest de biljartclub in allerijl op zoek naar een nieuwe locatie. Sindsdien worden de wedstrijden gespeeld in Taverne Hydro Palace in Mariakerke. Althans, tot vóór corona. “Nadat we een eerste sluiting van honderd dagen te verwerken kregen tijdens de eerste lockdown moesten we in oktober 2020 opnieuw de deuren sluiten”, zucht Joel. “Voor een club die alles in eigen beheer doet en zelfbedruipend is en waar de interne zaken waargenomen worden door vrijwilligers is dat erg nefast. We kijken erg uit naar de Koninklijke titel ter ere van ons vijftigjarig bestaan in 2022. Als we dat halen, want veel langer zal de sluiting niet mogen duren.”

Harde inzet

De Oostendse Biljart Academie hoopt nu via een pannenkoekenverkoop wat geld in het laatje te brengen om de kosten te dekken. “Die Koninklijke titel zou de kroon op het werk zijn van jaren harde inzet. Maar één persoon, die mee aan de basis lag van de stichting in 1972, kan het nog meemaken dat we het tot in tweede nationale schopten met onze biljartclub. Dat wil zeggen dat we nu op semiprofessioneel niveau spelen. Op 10 maart bakken we pannenkoeken om op deze manier een maand huur te overbruggen en het voortbestaan van deze club te garanderen”, besluit Joel.

Er kan besteld worden via 0475 20 70 90 of jmb4@telenet.be. De pannenkoeken kosten 8 euro voor 1 kilogram en 15 euro voor 2 kilogram. Bij de bestelling krijg je tevens de gelegenheid om het grote feest ter ere van het vijftigjarig bestaan in 2022 bij te wonen. (Jeffrey Roos)

Oostendse Biljart Academie

Opgericht in: 1972.

Voorzitter: Joel Vandenbroucke (70), lid van de biljartclub sinds 1973, en 20 jaar penningmeester alvorens hij het voorzitterschap op zich nam.

Aantal leden: De club telt momenteel 94 leden, waarvan 54 gefedereerd bij de nationale KBBB.

Lokaal: Na de Prins Boudewijn en De Drie Sleutels heeft de Oostendse biljartclub z’n onderkomen in taverne Hydro Palace op de zeedijk in Mariakerke.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.