Okra Westende-Lombardsijde brengt (jonge)senioren samen

OKRA Westende-Lombardsijde is een van de meest actieve seniorenverenigingen uit de regio, maar 2020 zal in de archieven van de vereniging geblokletterd staan als een onwezenlijk jaar. Een jaar waarin het merendeel van de geplande activiteiten doorgeschoven werd naar volgend jaar, maar vooral een jaar waarin het contact tussen de leden onderling op een heel laag pitje stond.

Enkele bestuursleden van Okra Westende-Lombardsijde met v.l.n.r. Freddy Verlinde, Luc Annaert, Yvonne Verslype, Rita Haest en voorzitter Nadine Kegelaers. © LC

Niet dat het succes van de vereniging aan het tanen ging, maar corona stak meer dan één stok in de wielen en zorgde ervoor dat die contacten niet meer konden.

“Het is een onwezenlijk jaar”, zegt voorzitter Nadine Kegelaers. “Het is niet makkelijk voor de leden en voor ons, maar we kijken uit naar de toekomst, een waarin we weer activiteiten mogen organiseren en mensen samen mogen brengen.”

Okra Westende-Lombardsijde, een trefpunt voor 55-plussers, is meteen ook een van de oudste seniorenverenigingen van de gemeente. De vereniging werd in 1962 opgestart door toenmalig CM-consulent Leon Demarcke onder de naam KBG (Kristelijke Beweging voor Gepensioneerden, red.). De bedoeling was om mensen die na een goedgevuld beroepsleven over meer vrije tijd beschikten, samen te brengen en hen samen een mooie oude dag te laten beleven.

Basis is gebleven

“Eigenlijk verschilden de activiteiten toen niet veel van de evenementen die we op vandaag organiseren”, zegt Nadine Kegelaers. “Er werden kaartnamiddagen, toneelvoorstellingen en feesten georganiseerd, maar er werd ook gefietst en gewandeld en ieder jaar stond er ook toen al een reis op het programma. Uiteraard is dat allemaal niet meer te vergelijken met de manier waarop het nu wordt georganiseerd, maar de basis is gebleven.”

Toenmalig voorzitter Camiel Daele en zijn secretaris Karel Reniers hielden een hecht bestuur overeind en samen met deze bestuursleden werd de vereniging een van de grootste van het dorp. De KBG telde op een bepaald ogenblik 400 leden.

Heroriëntering

“Dit alles gebeurde nog in een tijd dat er geen sprake was van vervroegd of brugpensioen en de levensstandaard was ook helemaal anders dan nu. Vanaf de jaren 90 veranderde er heel veel. Mensen konden hun loopbaan vroeger beëindigen en ook de reissector nam een hoge vlucht, kortom de wereld lag open voor wie tijd en geld had.”

“Dit was ook het sein voor een heroriëntering van de KBG”, geeft Nadine Kegelaers mee. “De naam veranderde in Okra (Open, Kristelijk, Respectvol en Actief, red. ) en zo werd ook KBG Westende-Lombardsijde een open en gezellige ontmoetingsvereniging voor jonge en minder jonge senioren. Daarom ook spreken we sindsdien over Okra Westende-Lombardsijde, trefpunt voor 55-plussers.”

Gedreven bestuur

De vereniging kan nog altijd rekenen op een groep mensen die ervoor zorgt dat alles vlot verloopt. Nadine Kegelaers is voorzitter, Gerda Broucke is penningmeester en Luc Annaert zorgt voor de administratie. Het bestuur bestaat uiteindelijk uit tien gedreven mensen en een negental medewerkers. “Wij hebben een duidelijk doel”, zegt Nadine. “Wij willen dat zowel de actieve als minder actieve senioren een mooie oude dag beleven.”

In normale omstandigheden is er een fietsclub die van mei tot september de regio verkent, een kaartclub die van september tot april een kaartje legt, een petanqueclub die het hele jaar door actief is en een wandelclub die tijdens de zomermaanden de nodige kilometers aflegt. Maar dat is niet alles, want er zijn ook nog een heleboel andere activiteiten die door het jaar worden georganiseerd voor de leden.

Nieuwe leden welkom

“We organiseren voordrachten, dagreizen, taal- en computerlessen en feesten, maar het merendeel van onze activiteiten hebben we dit jaar moeten afgelasten of verplaatsen naar volgend jaar. Onze leden krijgen ook tien keer per jaar het Okra-magazine waarin ze op de hoogte worden gehouden van actuele thema’s en zaken die de senioren aanbelangen”, geeft voorzitter Nadine Kegelaers nog mee.

Het merendeel van de leden komt uit de eigen gemeente, maar er zijn ook leden uit de omliggende gemeenten. “Iedereen is welkom bij ons en het zou ons verheugen om nog meer jonge senioren te mogen begroeten”, besluit Nadine Kegelaers.

Wie lid wil worden van OKRA Westende- Lombardsijde kan contact opnemen met de voorzitter via 0473 24 61 99 of annaert-kegelaers@skynet.be. (PB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.