Flink wat vertraging bij bouw nieuwe Chirolokalen: “Nieuw heem wordt kleiner”

Achteraan van links naar rechts: Jeroen Parmentier, Stan Goethals en Thibaut Tanghe. Vooraan Jibbe Degraeve en Wout Courtens. © Foto JCR
Carl Bruneel
Carl Bruneel Medewerker KW

Chirojongens Sint-Jan en Chiromeisjes ’t Piegoetje zouden in september hun intrek nemen in een nieuw te bouwen heem op de terreinen van de Chirojongens. De bouw blijkt door financiële perikelen evenwel heel wat vertraging te hebben opgelopen. De werken zijn zelfs nog niet van start gegaan. Beide Chirogroepen hopen nu in september 2024 hun intrek in hun nieuwe gebouw te kunnen nemen.

“Het was aanvankelijk inderdaad de bedoeling dat de nieuwbouw in september van dit jaar operationeel zou zijn”, vertelt Wouter Van Vooren van Jochimee, de vzw die instaat voor het beheer van de Chirolokalen.

“Toen we het project eind 2020 voorstelden, was het de bedoeling om in het voorjaar van 2022 te starten met de werken. Door financiële problemen is dat niet gelukt. Oorzaak van de problemen met de financiën waren de grondstofprijzen die flink de hoogte waren ingeschoten. Daarnaast botsten we ook op onze limieten op het gebied van onze reserves.”

“De kost voor de bouw van het nieuwe heem werd aanvankelijk op 650.000 euro geschat. De gemeente – die als bouwheer fungeert – zou 500.000 euro investeren. Wij zouden 60.000 euro aan eigen middelen van beide Chirogroepen inbrengen. Het resterende bedrag zouden we, gespreid over een periode van twee jaar proberen aan te vullen met toelagen, schenkingen, sponsoring en een renteloze lening.”

Minder lokalen

“We hebben eerst geprobeerd de kostprijs bij te sturen door het gebouw kleiner te maken, maar toen we met de gemeente opnieuw in aanbesteding gingen, bleek ook dat niet te volstaan. Er bleven daardoor maar twee mogelijkheden over: ofwel het project stop zetten, ofwel de gemeente meer laten investeren. Het werd uiteindelijk optie nummer twee. De gemeente maakt nu 590.000 euro vrij voor het gebouw. Wij brengen 75.000 euro eigen middelen in en zorgen voor nog eens 100.000 euro onder de vorm van een renteloze lening, sponsoring en diverse acties.”

“Om de kostprijs te drukken, hebben we de eerste verdieping geschrapt”

“Om de kostprijs te drukken hebben we het gebouw ook kleiner gemaakt”, gaat Wouter verder. “Aanvankelijk zou het nieuwe heem uit een gelijkvloerse en een eerste verdieping bestaan. We hebben de eerste verdieping geschrapt en behouden enkel het gelijkvloers. Daardoor zijn er vier lokalen gesneuveld. Beneden wordt er wel een extra lokaal gecreëerd. De speelzaal op het gelijkvloers, die eerst enkel bedoeld was voor kampgroepen, zal kunnen gebruikt worden door de drie jongste afdelingen van de meisjes.”

Creatief speelterrein

“Daarnaast zal het gelijkvloers ook een industriële keuken, een berging die later een koelcel zal worden, een refter voor 100 man, een sanitaire ruimte waar jongens en meisjes apart kunnen douchen, een technisch lokaal en een lokaal voor de leiding herbergen. Door het wegvallen van het eerste verdiep wordt het wat puzzelen met de bestaande lokalen om er de resterende groepen in onder te brengen. In elk geval is het zo dat er voldoende ruimte voor de twee groepen zal zijn op de huidige site van de Chirojongens.”

“Buiten is er zeker speelruimte genoeg. Met de afgegraven grond zullen ook heuvels aangelegd worden, die moeten zorgen voor een avontuurlijk en creatief speelterrein. Indien nodig kunnen de meisjes ook nog gebruik maken van de speelruimte op hun huidig plein. De werken voor de bouw van het nieuwe heem starten half mei. Het is de bedoeling dat het gebouw voor de zomer van volgend jaar af is zodat het in september volgend jaar in gebruik genomen kan worden”, besluit Wouter.

(CB)

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.