Bij de Tieltse dansgroep Euterpe is iedereen tevreden weer te mogen dansen

© foto WME
Redactie KW

Het coronavirus hield de verenigingen wekenlang in zijn greep waardoor ze genoodzaakt waren heel wat evenementen te annuleren. Zo ook voor de Tieltse dansgroep Euterpe waar de lockdown toch voor een zware impact zorgde.

Van de ene dag op de andere moesten we al onze lessen stopzetten en werd het optreden geannuleerd”, vertelt voorzitster Nancy Loosveldt. “Binnen onze vereniging werken onze lesgevers als zelfstandige in bijberoep of onder het statuut onbelast bijverdienen waardoor er op een tegemoetkoming geen beroep kon gedaan worden. De kosten die al werden gemaakt voor het optreden, kunnen niet gerecupereerd worden, wat voor ons toch een financieel verlies betekent. De gemiste lessen zullen we compenseren op het inschrijvingsgeld van volgend schooljaar.”

De dansvoorstelling die gepland stond op 14 en 15 maart met de kindergroepen zag Euterpe in het water vallen. “Het stond gepland in het weekend waarop de lockdown inging. Er was de hele week nog gerepeteerd op het podium, de kostuums hingen klaar, de programma’s waren gedrukt, de inkomkaarten besteld… Kortom iedereen had er zin in. De dag dat we generale repetitie hadden, moest de mededeling gedaan worden dat het optreden geannuleerd was. Dansers en lesgevers waren zeer teleurgesteld maar ook begripvol.”

Buiten dansen

Al snel werden de digitale kanalen gebruikt om toch iets te kunnen aan bieden. “Er werd voor de jongeren en volwassenen een aanbod BBB/Strong-by Zumba gedaan op maandag via Zoom en kort daarna werd er een aanbod gedaan van BBB op donderdag via een Youtube-kanaal. Ook de kindergroepen werden niet vergeten en er werd een educatief filmpje gemaakt dat ze via een link konden bekijken zodat ze konden meedoen maar daarop was er weinig respons.”

De dag na de generale repetitie werd het optreden geannuleerd

Na wekenlang wachten is het uiteindelijk zover en mag er weer gedanst worden. “Het advies van Danspunt, de overkoepelende organisatie voor amateurkunsten, was om geleidelijk weer op te starten en er werd door hen een draaiboek ter beschikking gesteld. We zijn van start gegaan met een paar proeflessen op de buitenterreinen van de stedelijke sportdienst, evalueerden en stuurden bij waar nodig om daarna verder uit te kunnen breiden. We werken nog steeds zo veel mogelijk buiten, bewaren afstand en voorzien wat tijd tussen twee opeenvolgende lessen zodat de vertrekkende groep en de aankomende groep mekaar beperkt kruisen.”

“De lessen zijn dus korter. Er vinden ook lessen plaats in de zaal natuurlijk, omdat de inhoud van deze lessen moeilijk is op een ondergrond van gras of beton. Voor de lessen die binnen plaatsvinden, voorzien we 10m2 per deelnemer waardoor het aantal deelnemers per les beperkt is. Dit is een iets strengere maatregel dan hetgeen van de sportdienst wordt verwacht. Ook de kleuters dansen binnen omdat het voor hen belangrijk was om toch toiletten ter beschikking te hebben. Buiten is er weinig begrenzing en zijn er veel prikkels.”

Lees verder onder de foto

Nancy Loosveldt
Nancy Loosveldt© foto WME

Content

De West-Vlaamse goesting is volgens de voorzitster wel aanwezig. “De reacties om terug van start te gaan zijn overwegend positief. Met de kindergroepen werken we buiten, ook als het weer een beetje minder is. Dit is niet voor iedereen een evidentie. Ook het ontbreken van toiletten bij de heropstart buiten was voor sommige leden een belemmering. Maar we zijn zeer blij dat we terug kunnen dansen en natuurlijk dankbaar voor de coördinatie door de stedelijke sportdienst. Er zijn er enkele die we nu niet terug zien, maar al bij al is iedereen content om terug te kunnen dansen.”

Sportkamp

Voor de rest van 2020 hoopt Euterpe dat de normaliteit opnieuw mag zegevieren. “We hopen heel sterk dat we in september normaal zullen kunnen starten, wellicht nog steeds rekening houdend met een aantal maatregelen. Het optreden dat niet kon doorgaan is verplaatst naar het Hemelvaartweekend van 2021. Mensen die kaartjes hadden, kunnen die daarvoor gebruiken. Laat ons hopen dat corona in de voorbereidingsperiode niet te veel roet in het eten gooit.”

In de nabije toekomst staat er voor Euterpe alvast een sportkamp te wachten. “We hebben een lang moeten wachten op informatie over de mogelijkheid voor ons sportkamp van 1 tot 3 juli voor het tweede tot het vijfde leerjaar, maar kregen uiteindelijk de toestemming. De voormiddagen worden ingevuld met jazzdans en worden begeleid door Lieselot Deneir en Femke Vanhecke. In de namiddag zijn er diverse dansworkshops. Dit danskampje is ook toegankelijk voor niet-Euterpeleden.” (KeMa)

Opgericht: in 1988.

Voorzitter: Nancy Loosveldt.

Ledenaantal: 200.

Lokaal: Sporthal De Ponte en Sint-Jozefinstituut.

Bij dansgroep Euterpe kan men terecht voor Jazzdans en hedendaagse dans voor kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen. Tevens biedt het een klein fitnessluik aan voor volwassenen. De naam Euterpe is afkomstig van één van de Griekse muzes van de schone kunsten. De naam betekent De Verblijdende.

Info: https://www.facebook.com/Euterpedanst/.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.