Ardooise seniorenvereniging Okra is een kwieke gepensioneerde

(foto JCR)©JOKE COUVREUR
(foto JCR)©JOKE COUVREUR
Redactie KW

Seniorenvereniging Okra Ardooie is het briljant voorbij want het is al een poosje ouder dan 65 jaar. Meer nog: Okra Ardooie was een van de eerste ‘gepensioneerdenbonden’ in de brede regio. Okra startte als Kristelijke Bond voor Gepensioneerden (KBG) en werd later herdoopt tot Okra.

Okra Ardooie staat onder leiding van voorzitter Daniel Devoldere, die voor de vele activiteiten en de werking kan rekenen op een gemotiveerde bestuursploeg. “En dat is nodig want in een niet-coronajaar stijgt de teller tot wel meer dan tweehonderd activiteiten op jaarbasis. Zo hebben we een team dat voor de maandelijkse kaartingen instaat. Iedere week is er petanque. Voor het dansen, de turnlessen en crea zijn dan weer anderen verantwoordelijk, net als voor de andere sportactiviteiten. Sport houdt onze senioren immers fit en we wandelen twee keer per maand. En van zodra het weer het toelaat, halen we de fietsen van stal”, somt Daniel op.

Activiteitenboekje

Okra heeft ook de traditie om enkele malen per jaar het Hofland te laten vollopen. Het nieuwjaarsfeest, het paasfeest, de jaarvergadering en het kerstfeest zijn telkens goed voor meer dan tweehonderd aanwezigen. “En daar is ook telkens een grote groep medewerkers nodig om alles vlot te laten verlopen”, weet Daniel Devoldere.

“Onze Roger Vandendriessche is sinds jaar en dag de specialist voor de reizen. Hij leidde de reislustige senioren al naar veel bezienswaardigheden in Vlaanderen, Frankijk en Nederland. En wie liever de eigen regio ontdekt, kan deelnemen aan onze thematochten. In ons activiteitenboekje voorzien we jaarlijks ook enkele voordachten.”

Okra hecht veel belang aan het contact met de leden. Het ledenblad en het plaatselijke ledenblaadje worden maandelijks aan huis gebracht door een dertigtal vrijwillige wijkverantwoordelijken. “Voor veel senioren is dit een moment van gezelligheid waar ze naar uitkijken”, vult Daniel aan.

Okra is tevens de spreekbuis van de senioren naar het beleid toe. Dit is zowel bij het plaatselijk beleid als naar het Vlaams en federaal niveau toe. “Zo zijn wij de belangenverdedigers van de grote groep senioren in de samenleving. Plaatselijk doen we onze inbreng in de seniorenadviesraad. Daarin zijn alle lokale seniorenbonden vertegenwoordigd. Op nationaal niveau hebben wij vertegenwoordigers in verschillende inspraakorganen”, klinkt het. “Belangrijk is dat wij kunnen speken vanuit een zo groot mogelijke achterban.”

Op naar 350

Okra Ardooie is een flink uit de kluiten gewassen seniorenvereniging. Ze rukken op naar de 350 leden en bijleden. Daarbij dient opgemerkt dat er ook in Koolskamp en op de Tassche een afdeling bestaat.

Het coronajaar heeft wel eventjes aan het ledental geknaagd. “Er waren nauwelijks activiteiten. Ook wij deelden in de klappen qua overlijdens. Ook de normale huisbezoeken om de leden opnieuw in te schrijven, waren niet zo evident”, verklaart Daniel. “Toch noteerden wij ook nieuwe aansluitingen en hopen we dat onze leden straks opnieuw op onze activiteiten terechtkunnen.”

(JM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.