Al maanden geen activiteit meer bij Harmonie De Verenigde Vrienden in Staden

Het bestuur van harmonie De Verenigde Vrienden met zittend Goele Van Holm en Katia Damman. Rechtstaand zie je v.l.n.r. Joke Lefevere, Wouter Deketelaere, Marleen Calmeyn, Regy Peperstraete, Lieven Snauwaert en Martin Wydooghe. (foto JCR) © (foto JCR)
Redactie KW

Harmonie De Verenigde Vrienden is door de coronacrisis al sedert half maart niet meer actief. Alle activiteiten werden geschrapt waardoor de vereniging ook een pak inkomsten mist. Inkomsten die voor de harmonie volgens voorzitter Regy Peperstraete heel belangrijk zijn. De Verenigde Vrienden hopen dat hun eindejaarsconcert nog zal kunnen doorgaan. Als alles meezit worden de repetities eind augustus hervat.

“We liggen al stil sedert vrijdag 13 maart”, vertelt voorzitter Regy Peperstraete. “De dag nadien werden de coronamaatregelen van kracht. Die vrijdag hadden we dus nog perfect kunnen repeteren, maar we beslisten toch om geen repetitie te houden. Sedertdien vond er geen enkele repetitie meer plaats en werd ook geen enkele activiteit georganiseerd. Gelukkig konden de leden van de jeugdharmonie op 9 en 10 maart nog op weekend vertrekken. Dat was echt een godsgeschenk. Het was meteen ook de enige voor dit jaar geplande activiteit die niet in het water viel.”

“We dienden een pak activiteiten te schrappen. Een greep uit het geschrapte aanbod: een aantal optredens buiten de gemeente, ons jaarlijkse lenteconcert, een paar optredens van ons ambianceorkest De Notenkrakers, het parkconcert, het harmoniecafé dat we organiseren ter gelegenheid van de kermis en het aperitiefconcert van de jeugdharmonie en de drumband dat eveneens ter gelegenheid van de kermis plaatsvindt.”

De Slimste Stadenaar

“Het lenteconcert, het harmoniecafé en het parkconcert zijn de grootste organisaties die weggevallen zijn”, legt Regy uit, “Voor het parkconcert nodigen we telkens een coverband uit naar het Eugeen Dermautpark. De toegang is volledig gratis, maar met de drankverkoop krijgen we telkens een aardig centje in kassa. Door de annulering van die organisaties derven we heel wat inkomsten. Inkomsten die voor De Verenigde Vrienden heel belangrijk zijn. Met de opbrengst van de diverse activiteiten kunnen we onder andere de aankoop van partituren, muziekinstrumenten en uniformen voor een deel financieren. We dienen daarnaast ook de huur te betalen van ‘De Muziektoren’, ons lokaal en repetitieruimte aan het Guido Gezelleplein. Verder is er ook de kost van de nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit.”

De harmonie hoopt in de nabije toekomst toch nog enkele activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. “Onze jaarlijkse quiz ‘De Slimste Stadenaar’ staat voor zaterdag 17 oktober in zaal Blommenhof gepland”, weet de voorzitter, “We weten niet of de quiz toch zal kunnen doorgaan. Als de quiz met coronamaatregelen dient georganiseerd te worden, zal dat met een pak minder deelnemers zijn. Normaal krijgen we 40 teams die elk uit vier man bestaan aan de inschrijvingstafel. Bij coronamaatregelen dient iedereen twee meter uit elkaar te zitten. Op die manier kunnen we zeker geen 40 teams ontvangen.”

Eindejaarsconcert

“We hopen vooral op ons eindejaarconcert in Het SWOK op zondag 27 december. We verwachten overigens heel veel van dat concert. Dit keer vindt het concert plaats in samenwerking met de Stadense afdeling van STAP, de Roeselaarse Stedelijke Academie voor Podiumkunsten. Veel ouders weten immers niet welke muziek een harmonie speelt en wat een harmonie doet. Het is een ideale gelegenheid om jonge muzikanten aan te trekken. Om jonge muzikanten aan te werven, organiseren we in mei jaarlijks een instaprepetitie, maar ook die moest geannuleerd worden.”

Regy Peperstraete. (foto JCR)
Regy Peperstraete. (foto JCR)

Muzikanten die definitief met de harmonie kappen, zijn er volgens Regy tot nu toe nog niet geweest. “Een beperkt aantal mensen wacht liever nog even om naar de repetities te komen”, stelt Regy. “De repetities zouden op 14 augustus met in acht nemen van de coronamaatregelen opnieuw starten in Het SWOK, dat wij daartoe van de gemeente huren. Door de corona-uitbraak bij Westvlees ging dat feest evenwel niet door. Door een besluit van de burgemeester in het kader van de uitbraak mochten gemeentelijke lokalen immers een maand niet gebruikt worden. Normaal zouden we vanaf 18 september terug in Het SWOK terechtkunnen.”

Repetities in het SWOK

“We hadden in afwachting beslist om de repetities vanaf 28 augustus te hervatten in ons lokaal. Omdat ons lokaal te klein is om iedereen samen coronaveilig te kunnen laten repeteren, zouden we in kleine groepen werken. Daarbij zou de ene beperkte groep de ene dag en een andere groep op een andere dag langskomen. Ondertussen kregen we echter bericht dat we vanaf 28 augustus toch in Het SWOK terechtkunnen.”

Regy hoopt op steun voor De Verenigde Vrienden onder de vorm van massale aanwezigheid op activiteiten van de harmonie.

Opgericht in: 1876

Voorzitter: Regy Peperstraete. Regy is sedert 2000 voorzitter. Hij volgde toen André Derudder op.

Ledenaantal: een 70-tal, daarvan zijn er slechts een 5-tal niet-spelende leden

Lokaal: De Muziektoren. Het gebouw deed aanvankelijk dienst als brandweerkazerne. Tot mei 2003 was de benedenverdieping parkeerplaats voor de voertuigen van de lokale politie.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.