11.11.11 Pittem-Egem start Facebookgroep ‘Pittem Mondiaal’: “Voor een wereld van verschil”

(foto JG)
(foto JG)
Redactie KW

De werking van 11.11.11 gaat breder dan enkel ontwikkelingssamenwerking. Ze wil ook het klimaatprobleem onderzoeken en mee helpen aanpakken. Tegen die achtergrond heeft de afdeling van Pittem-Egem de Facebookgroep ‘Pittem Mondiaal’ opgestart. Voorzitter Geert Storme (66) legt uit.

Op dinsdag 16 maart startte het proces van vzw Klimaatzaak tegen de Vlaamse overheid en de Belgische staat, met als doel een ambitieuzer klimaatplan af te dwingen. In een folder van 11.11.11 lezen we dat deze organisatie zich niet alleen inzet voor een menswaardig leven voor alle mensen, maar ook voor een beter klimaat. Daarom besloot 11.11.11 Pittem-Egem de Facebookgroep ‘Pittem Mondiaal’ op te starten.

Kleine ergernis?

“De wereld is een dorp en het dorp is onze wereld. Misschien een cliché als een huis, maar wel de zuivere realiteit”, vertelt voorzitter Geert Storme. “Datgene wat veraf in de wereld gebeurt en wat we lokaal bij ons zien lopen steeds meer door elkaar. Het klimaat is daar een goed voorbeeld van. Neem nu de droogte van de voorbije zomers: voor de meeste mensen hier is dat een kleine ergernis van voorbijgaande aard. Als we dat echter bekijken over de hele wereld en de massaal smeltende ijskappen en oprukkende woestijnen zien, wordt het een enorm mondiaal probleem, dat vroeg of laat op ons hoofd zal neerkomen.”

“Het is uiteraard gemakkelijk om op te gaan in de massa en altijd de anderen van alles de schuld te geven, maar zo gaan we er niet komen. We zullen zelf de handen uit de mouwen moeten steken. Vanuit 11.11.11 willen we in dit verband via getuigenissen en informatieverstrekking een inzicht bieden in de mechanismen die achter deze problemen schuilgaan, en zo nieuwe mensen engageren om betrokken te zijn bij de grote wereldproblemen.”

“We willen een platform scheppen waarop de mensen vragen kunnen stellen. Er is nog veel onwetendheid over wat er precies misgaat en wat daartegen kan worden gedaan. Het is uiteraard niet de bedoeling om uitsluitend de grote wereldproblemen aan bod te laten komen. Het is eerder de bedoeling om via die weg een dialoog op te starten rond wat wijzelf, dichter bij huis of zelfs in onze eigen tuin, kunnen doen.”

Lokale initiatieven

“Dat klinkt misschien vreemd, maar een klein lokaal initiatief kan een duidelijk inzicht scheppen in wat er op grote schaal zou kunnen gedaan worden, en brengt zo de mondiale problemen in onze eigen omgeving.”

“Laat ons als voorbeeld eens kijken naar de biodiversiteit in onze tuinen en de landbouw. In België wordt veel varkensvlees geconsumeerd, waardoor onder andere veel soja nodig is voor de verwerking in het veevoeder. Die soja wordt geïmporteerd uit Zuid-Amerika, waar voor de productie ervan grote stukken regenwoud verdwijnen, wat op zijn beurt een nadelige invloed heeft op het klimaat. Daarom is in Vlaanderen een onderzoek gestart om na te gaan of soja hier ook kan gekweekt worden. Dat onderzoek zal gebeuren door gewone mensen, die zullen testen of ze soja kunnen kweken in hun tuin. Mocht dat lukken, dan kan dat eventueel op grotere schaal doorgetrokken worden naar de landbouw. Dit lokaal initiatief hebben we bekend gemaakt via de Facebookgroep, zodat geïnteresseerden eraan kunnen deelnemen.”

“We hebben al zo’n zeventig leden en elke dag komen er bij. We merken nu al dat heel wat mensen ideeën en standpunten uitwisselen, wat uiteindelijk het doel van de groep is. We zullen erover waken dat alles op een respectvolle manier verloopt; wie denkt te moeten schelden of beledigen, wordt onverbiddelijk verwijderd. Enkel via een open discussie kunnen we tot oplossingen komen.”

(JG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.