Verbouwing moet Sociaal Huis laagdrempeliger en toegankelijker maken

© Foto Coghe
Carl Bruneel

De raad keurde unaniem het ontwerpdossier voor de verbouwing van het Sociaal Huis in de Ichtegemstraat goed. De verbouwing moet zorgen voor een transparanter, toegankelijker en laagdrempeliger Sociaal Huis.

In 2015 startte de make-over van het OCMW in de Ichtegemstraat naar ‘Sociaal Huis’. “Met de verbouwing van het Sociaal Huis zetten we een volgende belangrijke stap in de transitie naar een opener, transparanter en laagdrempeliger Sociaal Huis.”, legt schepen van Sociale Zaken en Gezin Stijn Ramboer (SP.A) uit, “Nog steeds vinden te weinig mensen de weg naar onze sociale voorzieningen. We hebben nochtans heel wat diensten ter beschikking voor diverse categorieën van mensen gaande van ouders, senioren tot kwetsbaren toe. Naast de klassieke hulpverlening aan mensen die het wat moeilijk hebben zijn we ook op heel wat welzijnsvlakken actief zoals bijvoorbeeld gezondheid en opvoeding. Toch blijft de drempel om langs te komen ons nog te vaak achtervolgen. Dat is jammer want welzijn is voor iedereen belangrijk.”.

Huis van het Kind

“De verbouwingswerken splitsen zich toe op drie deelaspecten.”, weet Stijn Ramboer, “Ten eerste wordt de toegang aangepast. Ten tweede wordt de garage omgetoverd tot een Huis van het Kind en multifunctionele kleine vergaderruimte. Ten derde wordt een nieuwe standplaats voorzien voor de wagen van de maaltijddienst. De toegang wordt zo aangepast dat de bezoekers via een automatische schuifdeur naar binnen kunnen zonder wachten. Door de toevoeging van deze glazen inkom zal het gebouw toegankelijker en transparanter zijn en meer uitnodigen binnen te treden. Ook wordt de bestaande helling voor rolstoelgebruikers aangepast aan de juiste vereisten en zal er een automatische toegang mogelijk zijn via een glazen zijdeur.’

Onthaalruimte

“De tweede aanpassing is de verbouwing van de garage tot multifunctioneel kleine vergaderruimte en ruimte voor het Huis van het Kind. Door het aantrekken van een hoofd maatschappelijk werker is er momenteel geen kleine vergaderruimte meer beschikbaar, enkel nog de raadzaal. Dit blijkt in de praktijk zeer vervelend voor alle personeelsleden, maar ook voor externe diensten zoals bijvoorbeeld Jeugdwelzijn die bij ons zitdag houden. Ook is er een onthaalruimte nodig om verdere stappen te kunnen zetten met ons Huis van het Kind. Verder wordt ook een kleine bergruimte voorzien om een aantal zaken te kunnen opslaan die nu in de garage staan. De huidige garagepoort zal vervangen worden door een groot raam vooraan. Ter vervanging van de garage wordt achteraan een standplaats met carport voorzien voor de wagen van de maaltijddienst. Ook zal de helling naar de keuken aangepast worden zodat de maaltijden ergonomischer kunnen binnengebracht worden door de medewerkers. Een overkapping moet er voor zorgen dat medewerkers ook bij regenweer hun taak voldoende comfortabel kunnen uitoefenen. De kost van de werken wordt op 136.000 euro geraamd, BTW en ereloon niet inbegrepen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.