Het is al de vijfde interventie in vier maanden tijd van DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, in het Maria-Hendrikapark of 't Bosje. Zaterdag en woensdag laatst troffen twee jonge magneetvissers, Miel Dekien uit De Panne en Victor Huyghe uit Leisele, explosieven aan in de zogenaamde 'Konijnenvijver'. DOVO kwam twee keer ter plaatse en bracht de explosieven tot ontploffing op het strand.
...

Het is al de vijfde interventie in vier maanden tijd van DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, in het Maria-Hendrikapark of 't Bosje. Zaterdag en woensdag laatst troffen twee jonge magneetvissers, Miel Dekien uit De Panne en Victor Huyghe uit Leisele, explosieven aan in de zogenaamde 'Konijnenvijver'. DOVO kwam twee keer ter plaatse en bracht de explosieven tot ontploffing op het strand."We wisten niet dat er zoveel munitie in de vijvers van het Maria-Hendrikapark lag. Deze problematiek is - letterlijk - boven water gekomen door de activiteiten van de magneetvissers", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Ook Defensie stelt bij monde van woordvoerder David Vandroogenbroeck dat DOVO geen voorkennis had over de munitie in de vijvers van 't Bosje.Tommelein vindt het nu te gevaarlijk om het magneetvissen in 't Bosje nog toe te laten. "DOVO is van oordeel dat de vijvers als stortplaats zijn gebruikt voor het vernietigen van oorlogsmunitie, de zogenaamde 'vernietiging door verdrinking'. De aangetroffen munitie is gevarieerd. DOVO waarschuwt: als er fosformunitie opgevist wordt en in contact komt met zuurstof, bijvoorbeeld door een klein scheurtje in het pantser, ontbrandt die uit zichzelf en komen giftige stoffen vrij." "Het gaat om munitie uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog", aldus Defensie. "Alle munitie zijn te beschouwen als gevaarlijk omdat ze mogelijk onder meer springstoffen bevatten. Bij magneetvissen gelden dezelfde regels als bij het vinden van munitie op het droge: bij ontdekking de munitie niet meer aanraken en steeds de politie verwittigen. Er gebeurden in het verleden al ongevallen waarbij slachtoffers vielen door verkeerde manipulatie van munitie, maar niet gerelateerd aan magneetvissen.""DOVO zal van het Maria-Hendrikapark een 'werf' maken. Dat houdt in dat DOVO een sweeping en opruiming doet van het hele domein, waarbij alle aangetroffen munitie wordt meegenomen of vernietigd. Om DOVO toe te laten deze werken uit te voeren, komt er een verbod op magneetvissen voor het Maria-Hendrikapark. Dat verbod zal slechts opgeheven worden na het fiat van DOVO en de Lokale Politie. We weten nog niet juist wanneer de opruiming kan plaatsvinden.""Niets is nog officieel beslist", stelt ook Defensie. "De politie is van plan om een steunvraag te stellen aan DOVO om zo hun beleid in verband magneetvissers te bepalen, specifiek in de vijvers van het Maria-Hendrikapark.(HH)