Het verbod, dat van kracht ging op 4 juli van dit jaar werd donderdagmiddag opgeheven. "Labotesten hebben uitgewezen dat alle risico's geweken zijn. Vandaag donderdag is het gehalte van mi...

Het verbod, dat van kracht ging op 4 juli van dit jaar werd donderdagmiddag opgeheven. "Labotesten hebben uitgewezen dat alle risico's geweken zijn. Vandaag donderdag is het gehalte van microcystine, de giftige stof die blauwalgen afgeven, minder dan een honderdste van de toegelaten hoeveelheid. Perfect veilig dus om te het vissen en baden opnieuw toe te laten", aldus eerste schepen, Björn Anseeuw (N-VA).Begin juli werden in het Spiegelmeer blauwalgen vastgesteld waardoor voor het meer in het 'Bosje' meteen een vis- en badverbod werd uitgevaardigd.Ook in de Koninginnevijver van het Maria-Hendrikapark werden vorige week blauwalgen vastgesteld. "Het verbod op baden, vissen en varen dat er op 22 augustus 2019 werd ingesteld, blijft daar wel van kracht. We volgen de situatie nauwgezet op. Ook hier zullen we op basis van testresultaten beslissen of het verbod kan worden opgeheven of moet worden verlengd," besluit Björn Anseeuw.(JRO)