De Veldstraat ligt pal in het stadscentrum en een 200 m lange bakstenen muur vormt er de harde grens tussen de Veldstraat en de campus van de VABI-tuinbouwschool.
...

De Veldstraat ligt pal in het stadscentrum en een 200 m lange bakstenen muur vormt er de harde grens tussen de Veldstraat en de campus van de VABI-tuinbouwschool. Het voetpad langs de muur wordt over een lengte van 160 meter uitgebroken om er grote plantvakken te voorzien. Deze zullen beplant worden met bessenstruiken, klimplanten, kruiden en enkele hoogstammen. Door ook ruimte te voorzien voor nestkastjes, een insectenhotel, steenhoopjes en houtwalletjes worden ook de nodige foerageer- en schuilplaatsmogelijkheden gecreëerd voor bijen, vlinders en vogels. Het project zorgt zo niet alleen voor een visuele opwaardering van de buurt, maar het komt ook de biodiversiteit en waterbeheersing ten goede. Uiteraard wordt het ook een aangename plaats waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. De VABI werkte het ontwerp uit en zal instaan voor de aanleg. De eerste steen werd vrijdag uitgebroken. (TD)