Het was father-aalmoezenier John Noordermeer die voorging. De aanwezigen die eerg...