Op deze exclusieve dag is het mogelijk om juwelen en polshorloges gratis te laten schatten, zonder de verplichting om deze met Christie's te verkope...