Veiligheidscel identificeert vier plekken in Oostende waar PFOS werd gebruikt

Op en rond de sites zal de Vlaamse Overheid zo snel mogelijk extra bodemonderzoeken uitvoeren, om eventuele verontreiniging gedetailleerd in kaart te brengen© BELGA
Op en rond de sites zal de Vlaamse Overheid zo snel mogelijk extra bodemonderzoeken uitvoeren, om eventuele verontreiniging gedetailleerd in kaart te brengen© BELGA
Gillian Lowyck

Op vraag van de Vlaamse Overheid hebben Hulpverleningszone 1 en stad Oostende een inventaris gemaakt van de locaties op Oostends grondgebied waar in het verleden blusschuim gebruikt is met PFOS of andere varianten. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of er op die vier sites effectief bodemverontreiniging is. De stad informeert de buurtbewoners over een aantal preventieve maatregelen, in afwachting van de resultaten van het bodemonderzoek.

Naar aanleiding van de bodemverontreiniging die vastgesteld is in de Antwerpse regio, staat onderzoek naar PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) en ander PFAS-stoffen (perfluoralkylstoffen, de ruimere groep van producten) hoog op de agenda.

In Oostende kwam de lokale veiligheidscel, met daarin vertegenwoordigers van stad Oostende en de veiligheids- en hulpdiensten, al twee keer bijeen over dit thema. Los van de situatie in Antwerpen, kunnen ook elders in Vlaanderen mogelijk hoge concentraties van PFOS of gelijkaardige stoffen aanwezig zijn.

De Vlaamse regering heeft daarom aan alle steden en gemeenten gevraagd om te inventariseren welke locaties potentieel risico lopen op PFAS-verontreiniging. De focus ligt daarbij op productieterreinen van PFAS-stoffen (die zijn er niet in Oostende), oefenterreinen van de brandweer (door frequent gebruik van fluorhoudend schuim) en terreinen waar in het verleden een zware industriële brand was, die geblust werd met dergelijk schuim.

Vier locaties

De brandweer (Hulpverleningszone 1) heeft intussen een inventarisatie gemaakt van vier locaties binnen Oostende die binnen die criteria passen de Brandweerkazerne aan de Velodroomstraat, luchthaventerreinen aan de Nieuwpoortsesteenweg, bedrijf Proviron Functional Chemicals aan de Oudenburgsesteenweg en bedrijf Biopower Oostende aan de Kuipweg 44.

Op de eerste twee locaties, zijn in het verleden brandoefeningen gebeurd met fluorhoudend schuim. Bij Proviron zijn er zowel oefeningen geweest (door de eigen bedrijfsbrandweer) als interventies waarbij schuim gebruikt is. Bij Biopower gaat het om een eenmalige en beperkte interventie in 2015.

Uit de historische data van de Oostendse brandweer blijkt dat er altijd spaarzaam is omgesprongen met blusschuim. Dit product werd nooit gebruikt bij ‘huis-tuin-en-keuken’-branden, maar enkel in specifieke omstandigheden zoals bij grote vuurhaarden of bij vloeistofbranden. Fluorhoudend blusschuim kwam pas in voege na de jaren ’90 en de laatste tien jaar zijn er ook steeds meer fluovrije schuimen op de markt. Bij oefeningen werd het gebruik van blusschuim door de hoge kostprijs steeds beperkt. Hulpverleningszone 1 is vorig jaar volledig overgestapt op fluorvrij schuim.

Extra bodemonderzoeken

Het oplijsten van de locaties waar in het verleden blusschuim gebruikt is, betekent niet dat daar sowieso PFAS-bodemverontreiging aanwezig is. Op en rond deze sites zal de Vlaamse Overheid zo snel mogelijk extra bodemonderzoeken uitvoeren, om eventuele verontreiniging gedetailleerd in kaart te brengen. Prioriteit wordt daarbij gegeven aan terreinen nabij woonzones en drinkwaterwinningen. Van zodra de bodemstalen meer duidelijkheid geven, zal stad Oostende opnieuw communiceren en indien nodig verdere maatregelen nemen.

Behalve bij de brandweerkazerne in de Velodroomstraat en in de Stationsstraat, die grenst aan de Proviron-site, is er verder geen bewoning in de onmiddellijke omgeving van de vier locaties. Er zijn op dit moment ook geen aanwijzingen dat de volksgezondheid van buurtbewoners acuut in gevaar is. Wel zijn er een aantal preventieve maatregelen die het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert voor bewoners die binnen de 100 meter wonen van een brandweeroefenterrein of een site waar met fluorhoudend blusschuim geblust is. Via een bewonersbrief in de bus zal Stad Oostende de buurt hierover persoonlijk en gericht informeren.

Meer info is te vinden op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.