Veertien covidbesmettingen in wzc Ter Luchte

In woon-zorgcentrum Ter Luchte testten zeven bewoners en evenveel medewerkers positief op covid-19. De nodige maatregelen werden getroffen en ook alle medewerkers en bewoners van de andere afdelingen werden getest.

© GS

Afgelopen zaterdag werd vastgesteld dat een aantal bewoners en medewerkers van de wooneenheid Koriander in woon-zorgcentrum Ter Luchte symptomen van covid-19 vertoonde. In overleg met de coördinerend raadgevend arts, dokter Pattyn, werd beslist iedereen die woont of werkt in die wooneenheid te laten testen en nadien ook alle andere bewoners en medewerkers. De resultaten zijn bekend: er zijn 7 bewoners en 7 medewerkers besmet.

Bezoek opgeschort

Op één bewoner na zijn alle positieve tests beperkt tot de wooneenheid Koriander. De situatie wordt heel nauw opgevolgd en van zodra iemand na de initiële test toch nog symptomen zou vertonen, wordt onmiddellijk een sneltest afgenomen. Van zodra er een vermoeden van uitbraak was, werd de noodprocedure geactiveerd. De familieleden van bewoners van de getroffen wooneenheid Koriander werden onmiddellijk verwittigd en het bezoek aan die afdeling werd zaterdag en zondag geschorst. Na de resultaten van de andere afdelingen werden ook die familieleden ingelicht. In de getroffen wooneenheid worden extra maatregelen genomen om de bewoners in kleinere groepen fysiek van elkaar te scheiden door middel van tijdelijke tussenwanden. Dit is noodzakelijk omdat wooneenheid Koriander een afdeling is voor personen met dementie.

Ook de bezoekregeling voor heel Ter Luchte werd door de situatie aangepast. Alle bewoners die positief testten en in isolatie verblijven, mogen enkel bezoek ontvangen op afspraak. De overige bewoners van wooneenheid De Koriander die negatief testten mogen één vaste contactpersoon ontvangen. De overige bewoners van wooneenheden Dille en Kamille, die negatief testten, ontvangen één close contact en een sociaal contact, wisselend om de 14 dagen.

Onzichtbare vijand

“Ondanks de goede zorgen en voorzorgsmaatregelen is een besmetting nergens uit te sluiten. Ook niet bij ons helaas. Onze eerste bekommernis gaat uit naar de besmette personen, zowel de bewoners als de personeelsleden. Elke getroffene is er een te veel, maar voorlopig blijft het aantal zieken beperkt en we hopen dit – dankzij de kordate en snelle reactie in het wzc – zo te kunnen houden. We vertrouwen op de medewerkers en de directie van onze woon-zorgcentra en volgen de situatie nauw op. We wensen iedereen goede moed in deze moeilijke periode”, aldus burgemeester Jan de Keyser.

Directeur Franck Declerck voegt eraan toe: “Het is zo jammer dat we dit niet hebben kunnen voorkomen, ondanks alle voorzorgen. Dit toont aan hoe kwetsbaar we als gemeenschap zijn tegen deze onzichtbare vijand. Gelukkig blijft de uitbraak grotendeels beperkt tot één wooneenheid. De noodprocedures die tijdens de eerste golf uitgewerkt werden, bewijzen hun nut. De medewerkers weten beter hoe we deze situatie moeten aanpakken en dat geeft moed. Ze doen er alles aan om alle bewoners op een veilige, maar warme manier te blijven verzorgen. Dit ondanks de stress en druk. Ik ben fier op hen. We zijn ook dankbaar voor het begrip van familieleden en doen er alles aan om deze crisis zo goed en snel als mogelijk in te dijken.” (GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.