Bewoners uit het betrokken gebied waren tijdens een infovergadering vooral geïnteresseerd in de mogelijke impact op de gezondheid van mens en dier de daling van de eventuele verkoopwaarde van hun woning door het veranderde uitzicht.
...

Bewoners uit het betrokken gebied waren tijdens een infovergadering vooral geïnteresseerd in de mogelijke impact op de gezondheid van mens en dier de daling van de eventuele verkoopwaarde van hun woning door het veranderde uitzicht."Ventilus is een project van Elia in samenwerking met de Vlaamse overheid en stelt voor de regio Izegem vier mogelijke trajecten voor", zegt Peter David, directeur departement Omgeving van de Vlaamse overheid. "De eerste drie trajecten gaan grotendeels via bestaande hoogspanningslijnen waar de 150 KV-lijnen ondergronds aangelegd worden en bovengronds nieuwe 380 KV-lijnen komen. Het vierde alternatief is een nieuwe hoogspanningslijn die vertrekt aan het elektriciteitsstation in de Ondankstraat in Lendelede en via de kortste directe weg naar de E403 gaat.""Mijn voorkeur gaat uit naar traject 4 omdat er daar het minst woningen staan in dat gebied", zegt gemeenteraadslid Nick Verschoot (N-VA). Er moet nu eenmaal gekozen worden voor één van die trajecten. En al zijn er wetenschappelijk geen studies die bewijzen dat er een impact zou zijn op de gezondheid van mens en dier, moeten we er toch voor zorgen dat - als er al risico's zijn - die tot een absoluut minimum beperkt worden. Traject 4 gaat ook niet over een kerngebied (waar veel mensen wonen). Ik vernam op de infovergadering ook dat de nieuwe pilonen maar 40 meter hoog meer zouden zijn en dat is minder storend voor de omgeving."Impact op de gezondheid stond dinsdagnamiddag op nummer één qua vragen. Hebben de elektromagnetische golven die zo een hoogspanningslijn uitstraalt gevolgen voor de gezondheid? Klopt het dat ze leukemie bij kinderen veroorzaken, dat ze problemen bij dieren en gewassen veroorzaken? En nog veel meer."Er zijn sinds 1970 al veel onderzoeken gebeurd, maar wetenschappelijk zijn er geen bewijzen dat die golven gezondheidsproblemen veroorzaken", zegt Mart Verlaek van het departement Omgeving, dienst omgeving en gezondheid van de Vlaamse overheid. "Een bevolkingsonderzoek toont wel aan dat er statistisch meer kinderleukemie voorkomt in gebieden waar hoogspanningslijnen staan. Het oorzakelijk verband tussen de golven en de ziekte is niet bewezen."Een bewoner uit de Geitestraat in Lendelede kwam vooral naar de infovergadering omdat hij vreest als traject 4 dichtbij zijn woning zou passeren, hij zijn mooi uitzicht kwijt is. "En bovendien vermindert de waarde van mijn woning als ik die ooit wil verkopen", zegt hij. "Ronny Villez uit Lendelede is lid van de Gecoro in Lendelede en kwam de nodige info opdoen om voorbereid te zijn op mogelijk besprekingen in de Gecoro. Ee andere vrouw uit de Mezegemstraat in Kachtem was dan weer bang voor de impact op de gezondheid van haar man en de kinderen. Er zal dus nog heel wat meer info nodig zijn om iedereen gerust te stellen.Op de parking van zaal ISO stond het burgerplatform Leefbaar E403. "Wij hebben wel degelijk een alternatief", zegt Franky Snaet. "Een ondergronds traject op gelijkstroom van Koksijde naar Avelgem, het gebruik van windtrackmasten in plaats van de traditionele masten omdat die maar een derde van de magnetische straling afgeven." Het Burgerplatform vroeg de geïnteresseerden een suggestieblad in te vullen om zo bijkomend onderzoek naar dat ondergronds project te voeren.(IB)