Veel volk in de kerk voor start van overleg over lot van lege kerken

Een vertegenwoordiger van het bureau Kapittel spreekt de mensen toe. (foto DC) © Davy Coghe Davy Coghe
Arno Van Haverbeke
Arno Van Haverbeke Medewerker KW

Beduidend meer volk dan verwacht, dinsdagavond in de Sint-Amanduskerk, voor de start van een participatietraject rond de toekomstmogelijkheden van de Beernemse kerken. “Dat ook Vlaams Belang aanwezig was, is een belangrijk signaal. Iedereen moet de kans krijgen om actief mee te denken”, meent de burgemeester.

‘Dialoog’ is het centrale woord bij de start van dit traject. Burgemeester Jos Sypré (CD&V), eveneens verantwoordelijk voor het kerkbeleid, wil elke Beernemnaar die zich verbonden voelt met het religieus patrimonium betrekken bij de toekomstvisie van de lokale kerken. Het participatietraject focust in de eerste plaats op de toekomst van de Heilige Maria Moeder Godskerk en de Sint-Petruskerk in Oostveld. Tijdens het traject wil het bestuur aanbevelingen, toekomstperspectieven en opportuniteiten voor de twee parochiekerken verzamelen. “We moeten nu handelen om de toekomst van de gebouwen over tien jaar veilig te stellen”, stelt Sypré. “We zien die twee kerken als een pilootproject. Daarvoor werken we samen met Kapittel, dat eerder al succesvolle projecten lanceerde in Torhout en intussen ook Brugge. Het bureau begeleidt namelijk ook het project dat de toekomst van de Sint-Godelieveabdij in Brugge begeleidt.”

De opkomst voor het Beernemse startmoment was verbazingwekkend hoog. De gemeente en Kapittel hadden een vijftiental mensen verwacht, maar dinsdagavond zakten 108 mensen af naar de Sint-Amanduskerk. “Een kerk is dorpskernbepalend, elke inwoner heeft dus evenveel recht op participatie”, stelt Sypré.

Tijdens het startmoment werd de werkwijze van het project uitgelegd. Zo werkt Kapittel met kerngroepen, waarbij verschillende groepen samen nadenken over de toekomst van een gebouw. De lokale overheid is vertegenwoordigd, maar eveneens alle andere politieke partijen en vertegenwoordigers van de kerk- en geloofsgemeenschap. Daarnaast worden ook architecten, experts en natuurlijk ook buurtbewoners betrokken.

In het voorjaar wil de gemeente een grote groep van de bevolking bereiken tijdens twee ‘kapitteldagen’. Die worden in beide betreffende kerken georganiseerd. Daarbij krijgt iedereen inspraak en kunnen alle aanwezigen ideeën over de toekomst van de kerkgebouwen geven.

De burgemeester én Kapittel willen starten met een leeg blad, “want natuurlijk zijn er al ideeën en mogelijke pistes. Maar die worden opzijgezet, om elk idee evenveel slaagkans te geven. Dankzij de grote betrokkenheid van iedereen kunnen we werken aan een totaalverhaal. We merkten ook op dat Vlaams Belang aanwezig was, ook dat is een belangrijk signaal. Iedereen moet de kans krijgen om actief mee te denken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.