Op 5 juni stuurde de Scholengroep een mail naar de voorzitters van de oudercomités met de vraag voor advies omtrent het vervroegen van het afsluiten van de schooldag. Zij vroegen ook er discreet mee om te gaan omdat deze beslissing nog niet definitief was. "Bij goedkeuring zou de beslissing eind juni doorgegeven worden aan de ouders. Groot was dan ook onze verbazing dat al op 10 en 11 juni de leerlingen een brief meekregen die deze beslissing definitief maakte", vertelt Sarah Valcke als voorzitter van het oudercomité St.-Augustinus. "De periode tussen de mogelijkheid tot inwinnen van ons advies en de definitieve beslissing was niet alleen veel te kort, ook leeft het gevoel dat de oorspronkelijke mail niet de bedoeling had om advies in te winnen, maar eerder om de schijn van inspraak op te houden. Als oudercomité voelen wij ons dus volledig gepasseerd. We willen ons deze keer niet opnieuw laten degraderen tot een feestc...

Op 5 juni stuurde de Scholengroep een mail naar de voorzitters van de oudercomités met de vraag voor advies omtrent het vervroegen van het afsluiten van de schooldag. Zij vroegen ook er discreet mee om te gaan omdat deze beslissing nog niet definitief was. "Bij goedkeuring zou de beslissing eind juni doorgegeven worden aan de ouders. Groot was dan ook onze verbazing dat al op 10 en 11 juni de leerlingen een brief meekregen die deze beslissing definitief maakte", vertelt Sarah Valcke als voorzitter van het oudercomité St.-Augustinus. "De periode tussen de mogelijkheid tot inwinnen van ons advies en de definitieve beslissing was niet alleen veel te kort, ook leeft het gevoel dat de oorspronkelijke mail niet de bedoeling had om advies in te winnen, maar eerder om de schijn van inspraak op te houden. Als oudercomité voelen wij ons dus volledig gepasseerd. We willen ons deze keer niet opnieuw laten degraderen tot een feestcomité en/of klusjesteam. We vragen al jaren meer betrokkenheid en worden zelfs in zo'n essentiële discussie niet gehoord."De beslissing van de Scholengroep gaat om een betere dagindeling volgens Bruno Colpaert. Hij is directeur van de vrije basisschool Sint-Rita en coördinerend directeur van de vrije basisscholen Heilig Hart, Mariaschool, O.L.V. van Vreugde Hulste, St.-Augustinus Stasegem, Sint-Rita, De Vleugel en De Wingerd Bavikhove. "In plaats van 3,5 volle lesuren tot 10 voor 12, schakelen we over naar 4 volle lesuren tot 10 na 12. Kinderen zijn meer geconcentreerd en actiever in de voormiddag. Kleuters komen vaak maar een halve dag naar school en krijgen op deze manier meer leerstof mee", duidt Bruno Colpaert. De lessen starten om 13.30 uur, een kwartier later dan anders. De aangepaste lesdag zorgt voor een kortere middagpauze: 1 uur en een kwartier in plaats van anderhalf uur. "Die veel te lange middagpauze was de allereerste reden om de indeling van de dagen aan te passen. De lange pauze leidde tot verveling bij de kinderen", zegt Colpaert. De nieuwe maatregels hebben een grote impact. Er kwamen de laatste dagen heel wat reacties en bedenkingen van ongeruste ouders binnen. "We hebben de wensen van iedereen gebundeld in onze open brief", zegt Sarah nog. "Als oudercomité kunnen we deze opmerkingen niet naast ons neerleggen. Het is niet de bedoeling om met deze brief een polemiek of discussie uit te lokken. We willen de moeilijkheden duidelijk aankaarten en oplossingen voorstellen. Het overleg mag zeker geen eenrichtingsverkeer zijn", zegt oudercomitélid Xavier Beyaert, medeopsteller van de open brief. "Half vier is een onmogelijk tijdstip voor alle werkende ouders om hun kinderen te komen oppikken. Vele ouders hadden hun werksituatie reeds aangepast om de kinderen om vier uur toch te kunnen ophalen aan de schoolpoort. Dit zal voor velen niet meer lukken. Er zullen ook meer leerlingen opgevangen moeten worden, waardoor er meer vrijwilligers nodig zijn", aldus Xavier. De verkorte middagpauze houdt ook in dat de avondopvang voor sommige kinderen langer zal zijn. "Zonder twijfel een meerkost voor vele ouders."Nog een belangrijk punt is de naschoolse opvang. "Vele kinderen hebben muziekles of toneel in de Stedelijke Basisschool Zuid. Deze kinderen gaan nu mee met de rij om 16 uur tot aan de SBZ. Aangezien de opvang nu start op 15.30 uur, kunnen zij op dit moment nog niet mee met de rij." De oudercomités formuleerden ook enkele voorstellen. "Het eerste kwartuur van de middagopvang en het eerste halfuur van de ochtend- en avondopvang gratis maken. Daarnaast willen we ook op dagen dat er een naschoolse activiteit is in de SBZ, die start om 20 na vier, er een extra rij wordt georganiseerd vanuit de opvang om kinderen die willen deelnemen alsnog veilig ter plaatse te kunnen brengen", duidt Sarah. "We vragen een zinvolle tijdsinvulling gedurende de extra opvangtijd of de speeltijd. Misschien ook een speeltijd in de namiddag tussen de twee blokken lesuur, die zorgt ervoor dat het huidige systeem met de lesblokken van 50 min kan behouden blijven, en de school toch pas om 16 uur gedaan is." Colpaert heeft begrip voor de verzuchtingen van de ouders. Op 18 juni was er al overleg.Zes van de zeven scholen ondersteunen de brief. "Volgende week zitten we samen om alles rustig te overlopen en op een constructieve manier samen te zoeken naar oplossingen", zegt directeur Renaat Van Eetvelde van vbs OLV van Vreugde Hulste. Eveline Accou, voorzitter van het oudercomité De Wingerd Bavikhove, houdt het kort: "Bij ons in Bavikhove was er maar protest van een paar ouders, dus kan ik mij niet aansluiten bij deze brief."