Veel omwonenden op infovergadering rond omgevingsvergunning luchthaven Kortrijk-Wevelgem

De infovergadering bracht heel wat omwonenden op te been. © SLW
Stefaan Lernout

Op woensdagavond een volle O.C. De Troubadour met vooral tegenstanders van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. In de zaal veel buren die dagelijks geconfronteerd worden met de nadelen van laag overvliegende vliegtuigen en helikopters. Vooraan zat het bestuur van de luchthaven en de coördinators van het MER-onderzoek dat volgens de voorschriften diende gevoerd te worden. Emotie tegenover wettelijke regelgeving. Het botste.

Begin volgend jaar (op 5 februari 2024) vervalt de huidige vergunning van de Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem (ILKW). Momenteel loopt tot 22 juli het openbaar onderzoek om een nieuwe, eeuwigdurende omgevingsvergunning aan te vragen. De aanvraag bevat ook de regularisatie van de werken die in 2019-2021 uitgevoerd werden. De Vlaamse overheid keurde tot tweemaal toe die vergunning goed, en telkens werd ze vernietigd door de Raad voor Vergunningen Betwisting (RvVB). Eerder dit jaar werd dus voor een derde maal de vraag ingediend. Een van de gronden voor de nietigverklaring door de RvVB was dat er geen milieueffectenrapport (MER) werd uitgevoerd. Dat MER-onderzoek is er nu wel en werd uitgebreid voorgesteld.

Geen TUI

De grote zaal van OC De Troubadour was zowat volledig volgelopen voor deze informatievergadering. Met voor- en tegenstanders van de luchthaven. Vooral tegenstanders – zo bleek bij de vragenronde. Filip Daem, voorzitter van de luchthaven, zorgde alvast onmiddellijk voor wat rumoer in de zaal toen hij het publiek verwelkomde met de opmerking dat de grote opkomst aantoont dat de luchthaven leeft. Bij de voorstelling van de inhoud van de vergunning speelde hij proactief in op de vragen en zorgen van het publiek.

“Er zijn geen plannen om zwaar vrachtvervoer of grote maatschappijen zoals TUI hier naartoe te halen” – Filip Daem, voorzitter van de luchthaven

“Eerst en vooral: wij vragen een her-vergunning onder dezelfde voorwaarden. Er zijn geen plannen om zwaar vrachtvervoer of grote maatschappijen zoals TUI hier naartoe te halen. De landingsbaan meet 1.925 meter en die wordt geen centimeter langer. Ten tweede staat in onze aanvraag het behoud van de bijzondere voorwaarden. Die voorwaarden zijn nu al de strengste van alle Vlaamse luchthavens. Er is een limitatie van het aantal nachtvluchten tot 15 per maand of 180 per jaar. Verder een strikte opvolging van het aantal Touch & Go (T&G) vluchten.”

Geen school op zondag

Die T&G vluchten zijn een bezorgdheid van een groot deel van het publiek, zo bleek in de vragenronde. De helikopters die rondjes draaien boven de dorpskernen van Wevelgem en Bissegem zorgen voor geluidsoverlast. Eén persoon uit Heule, die dagelijks helikopters boven zijn wijk een bocht ziet maken, sprak over oorlogslawaai en vroeg om de helikopterscholen simpelweg af te schaffen. Maar dat kwam pas helemaal aan het eind van de twee uur durende vergadering. Filip Daem speelde in zijn inleiding in op die bezorgdheid. “Voor oefentoestellen is de maximale geluidslimiet 76 dB. Na 17 uur wordt dat 72 dB. Op zondag wordt er niet geoefend, op zaterdag is de grens ook 72 dB en niet over de middag of na 17 uur. Bovendien laten we op jaarbasis maximaal 14.000 T&G vluchten toe, waarvan maximaal 1.600 voor helikopters.

Verwaarloosbaar

Een derde punt binnen de omgevingsvergunning is de regularisatie van de infrastructuurwerken afgerond in 2021 die noodzakelijk waren om te voldoen aan de laatste internationale wetgeving. Zoals de nieuwe, afgesloten taxibaan aan de Noordzijde. Wat volgde was een lange uitleg van het MER-onderzoek. Achteraf bleken heel wat toeschouwers met meer vragen te zitten dan ze antwoorden hadden gekregen. Uit dat rapport blijkt dat de hinder op zowat alle vlakken verwaarloosbaar is. Op het vlak van mobiliteit, gezondheid of luchtkwaliteit. Er staan in het rapport wel adviezen zoals te landen met stille motor, of net sneller op te stijgen.

Het bestuur van de luchthaven en de coördinators van het MER-onderzoek.
Het bestuur van de luchthaven en de coördinators van het MER-onderzoek. © SLW

Enkele effecten van mogelijke geluidshinder werden wel als relevant beschreven. Momenteel zijn onomkeerbare stressoren niet uit te sluiten bij 797 inwoners, zo staat beschreven. De remedie is: ‘behoud de bijzondere voorwaarden zoals ze nu zijn’, doelend op de beperking van de nacht- en T&G vluchten. In het MER werd niet enkel de huidige situatie bekeken, maar ook wat de toekomst zou kunnen brengen, bij een mogelijke uitbreiding van de activiteiten van de luchthaven. Iets wat het panel voor zeer onwaarschijnlijk hield. “Wij zien geen reden om af te wijken van het basisscenario en ons te richten op toekomstige ontwikkelingsscenario’s”, beklemtoonde Filip Daem. Wat tot argwaan en heel wat vragen leidde bij het publiek.

Rendabel of niet

Na bijna anderhalf uur luisteren naar een technische uitleg mochten de vragen gesteld worden. Het publiek had gedurende die tijd op zijn honger blijven zitten, want het gros zat daar om de overlast aan te kaarten dat de luchthaven met zich meebrengt. Op gebied van gezondheid en geluidsoverlast. Toen zij uiteindelijk het woord kregen, ging dat bij enkelen gepaard met heel wat opgekropte frustratie. Een buur uit de Hoogstraat in Wevelgem had de berekening gemaakt. “De beperking van het aantal T&G’s tot 14.000 betekent dat er nog steeds ieder half uur een vliegtuig of helikopter overvliegt, waardoor we gedurende een minuut onze gesprekken mogen stil leggen. Dat is niet verwaarloosbaar.”

Iemand anders geeft les in GBS in de Hoogstraat. “Het is hemeltergend hoe vaak wij onze les moeten onderbreken omwille van een landend of opstijgend toestel. En als de luchthaven rendabel wil worden zal dit enkel nog verergeren.” Filip Daem hield voet bij stuk dat er geen significante stijging zal komen en dat de luchthaven overigens al twee jaar winst maakt. De maatschappelijke kosten-batenanalyse die vorige zomer werd gepubliceerd – en die vernietigend was voor de regionale luchthavens – werd door de verschillende partijen op de eigen creatieve manier geïnterpreteerd. Met emotie, maar de discussies bleven beschaafd. Het is al erger geweest in het verleden.

“Het is hemeltergend hoe vaak wij onze les moeten onderbreken omwille van een landend of opstijgend toestel” – leerkracht in GBS in de Hoogstraat

Een laatste vraag was heel concreet. “Wat zijn de gemiddelde afstanden die de jets afleggen?” Wellicht doelend op de actualiteit dat korte vluchten evengoed per snelheidstrein dienen afgelegd te worden. Daar kwam niet onmiddellijk een afdoend antwoord op, hoewel die gegevens genoegzaam zouden moeten bekend zijn. Een voor het publiek bevredigend antwoord kwam ook niet op de finale vraag wat de noodzaak is om een regionale luchthaven uit te bouwen in deze dichtbevolkte regio.

Het valt nu nog even af te wachten hoeveel bezwaarschriften zullen ingediend worden en wat hun impact zal zijn op het besluit van de Vlaamse overheid, dat ten laatste op 10 december 2023 zal genomen worden.

Lees meer over:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier