De opstart van het nieuwe parkeerplan, dat inging op 16 februari 2017, beïnvloedde sterk de cijfers in het jaarverslag van dee Brugse ombudsman. Organisatorische en technische moeilijkheden en kinderziekten resulteerden in 56 klachten over de Parkeerwinkel, uitgebaat door een private firma, de dienst Mobiliteit van de Stad Brugge, en de private firma die tot midden februari 2018 instond voor het innen van de retributies. Dat was goed voor 18 % van het totaal aantal ...