VBS Sint-Joris start bouw van nieuwe gebouwen waarschijnlijk nog dit jaar

Het klassieke kloostergebouw van de school, blijft staan in de plannen van de nieuwe school. Enkel het gebouw dat aan de overkant van de speelplaats staat, gaat tegen de vlakte. © AVH
Arno Van Haverbeke

TeamTeaching, dat is het principe waarmee VBS Sint-Joris haar nieuwe gebouwen mee wil optrekken. Klassen met een deur en vier muren komen er niet, brede gangen en modulaire klassen met verschuifbare wanden wel. “Het nieuwe leerplan laat samenwerking tussen leerkrachten en leerlingen van verschillende klassen nu wél toe”, reageert directrice Iris Van Pachtenbeke.

Iris Van Pachtenbeke werkt sinds begin dit schooljaar als directrice in de basisschool van Sint-Joris. Na haar voorganger was het dan ook haar taak om de voorbereidingen en plannen voor de nieuwbouw van de school in goede banen te leiden. “Mijn voorganger had al plannen gemaakt, maar die leunden nog aan bij het klassieke schoolsysteem. Daarbij waren er twee verdiepen voorzien met telkens vier klassen aan beide kant van de gang. Het nieuwe leerplan zegt ons dat we nu meer jaar- en vakoverschrijdend kunnen werken. Maar de infrastructuur kan daar ook veel in bepalen. Klassieke infrastructuur kan die samenwerkende manier van onderwijs zelfs tegenwerken”, begint Van Pachtenbeke.

Team teaching

Een eerste en derde kleuterklas laten samenwerken als de fysieke klasruimtes zich ver van elkaar bevinden, is moeilijk. Om ideeën op te doen, ging de directrice met een aantal leerkrachten kijken bij een Gentse basisschool. “De gangen hadden daar veel meer betekenis dan bij ons. Voor ons dienen ze alleen om wat jassen op te hangen, bij hen niet. We willen dat ook in onze nieuwbouw introduceren. Brede gangen met ook ruimte voor hoekwerken, een WERO-hoek…”, vertelt de directrice. Die vorm van infrastructuur leent zich volgens Van Pachtenbeke meer tot ‘TeamTeaching’. “In het nieuwe leerplan krijgen kinderen meer tijd om te groeien. Dat wil zeggen dat de leerkrachten niet meer per leeftijd en per klas werken, maar dat alles wordt opengetrokken.”

Verschuifbare wanden

Het nieuwe systeem helpt ook leerkrachten in hun job. Omdat er meer ruimte is voor samenwerking, kan een leerkracht die meer interesses heeft voor het vak WERO, die lessen ook in andere jaren geven. “Het nieuwe leerplan voorziet ‘leerlijnen’, waardoor we de kinderen meer kansen kunnen geven om te groeien. Natuurlijk moeten ze nog bepaalde leerdoelen halen, maar dat kan nu meer op het tempo van het kind”, vertelt de directrice. “Je ziet nu veel bij andere scholen dat muren worden ingesmeten om klassen open te trekken. Wij gaan dat in de nieuwbouw natuurlijk niet doen, maar voorzien verschuifbare wanden zodat we daar wel de mogelijkheden toe hebben.”

(lees verder onder de foto)

Na lang wachten op een positief advies van de Vlaamse Waterweg over een noodweg, plant directrice Iris Van Pachtenbeke om de omgevingsvergunning eind februari in te dienen.
Na lang wachten op een positief advies van de Vlaamse Waterweg over een noodweg, plant directrice Iris Van Pachtenbeke om de omgevingsvergunning eind februari in te dienen.© AVH

Het klassieke kloostergebouw van de school, blijft staan in de plannen van de nieuwe school. Enkel het gebouw dat aan de overkant van de speelplaats staat, gaat tegen de vlakte. “Het nieuwe gebouw komt bijna tegen het kloostergebouw te staan. Het gebouw zal acht lokalen hebben, maar voorziet evengoed in een sportzaal die we na de schooluren openzetten voor verenigingen”, vertelt Van Pachtenbeke. Het is ook de bedoeling om school en omgeving meer met elkaar te verbinden. De ruimte van het gebouw dat tegen de vlakte gaat, verandert in extra speelruimte en tuin. “Ik pleit daarbij voor een meer avontuurlijke ruimte”, gaat de directrice verder. “Ik wil alle verschillende ruimtes en de omgeving van de school meer met elkaar verbinden en de tuin toegankelijker maken.”

Eind 2020 klaar

Na lang wachten op een positief advies van de Vlaamse Waterweg over een noodweg, plant Van Pachtenbeke om de omgevingsvergunning eind februari in te dienen: “De openbare aanbesteding zou dan iets voor het bouwverlof moeten verschijnen en ik hoop dat de werken na het bouwverlof echt kunnen beginnen. Tijdens de bouw van het nieuwe gebouw blijven we lesgeven in de bestaande klassen, die gaan pas na de volledige afwerking tegen de vlakte”, besluit de directrice. Het gebouw zou tegen eind 2022 klaar moeten zijn. Voor de budgetten van de werken is de school nog in overleg met de gemeente- en overheidsdiensten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.