"KiVa is het wetenschappelijke antipestprogramma uit Finland en betekent in het Fins 'fijn' of 'leuk'. Het is een preventief en schoolbreed beleid voor basisscholen, dat het welbevinden op school versterkt en (cyber)pestproblemen voorkomt en oplost. KiVa versterkt de sociale vaardigheden van leerlingen en ook leerkrachten voelen zich beter", zegt Mieke Geussens, zorgcoördinator Vrije Basisschool SFI. "Met KIVA hebben we een totaal-project gevonden. Enerzijds het creëren van een veilig en warm schoolklimaat en anderzijds kordaat optreden bij pestproblemen. Het is een schoolbreed programma. Een fijn en veilig schoolklima...

"KiVa is het wetenschappelijke antipestprogramma uit Finland en betekent in het Fins 'fijn' of 'leuk'. Het is een preventief en schoolbreed beleid voor basisscholen, dat het welbevinden op school versterkt en (cyber)pestproblemen voorkomt en oplost. KiVa versterkt de sociale vaardigheden van leerlingen en ook leerkrachten voelen zich beter", zegt Mieke Geussens, zorgcoördinator Vrije Basisschool SFI. "Met KIVA hebben we een totaal-project gevonden. Enerzijds het creëren van een veilig en warm schoolklimaat en anderzijds kordaat optreden bij pestproblemen. Het is een schoolbreed programma. Een fijn en veilig schoolklimaat versterkt het welbevinden en vergroot het werk- en leerplezier van iedereen: niet enkel leerlingen, leerkrachten en directie, maar ook ouders en opvangmedewerkers zijn betrokken partijen. We werken allemaal samen. We stelden een KIVA-team samen van 6 enthousiaste leerkrachten. Zij volgden vorig schooljaar een intensieve opleiding. Zij vormen en trekken de rest van het schoolteam mee. Dit jaar zetten we de volgende stap naar de kinderen én de ouders." Elke maand zal er een KIVA-thema aangepakt worden in de klas. "We zetten heel hard in op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Heel preventief om vanuit een veilig en warm schoolklimaat problemen te voorkomen, maar in de KIVA- activiteiten willen we hen ook strategieën aanleren om slachtoffers te helpen en pesters aan te pakken en te ontmoedigen. We focussen ons ook op de speelplaats. We hadden al speelgoedhuisjes waar kinderen speelgoed kunnen ontlenen om een prettige speeltijd te hebben. Ook hadden we onze geluksbrengers. Dat zijn onze zesde klassers die bemiddelen bij ruzies. Maar met KIVA leggen we ook de verantwoordelijkheid bij de kinderen zelf. We leren hen als het ware ruzies op een rustige manier op te lossen. Er staan babbelbanken op al onze speelplaatsen. Daar kunnen de kinderen hun conflict bespreken. Er hangt een stappenplannetje uit dat hen op weg helpt. Komen ze er toch niet uit, dan helpen de leerkrachten. Bij acute pestproblemen schiet het KIVA-team in actie. Zij volgen dan een protocol, voeren gesprekken, betrekken de ouders erbij." Tijdens de kick-off werden groepsbevorderende spelletjes gespeeld. "Kiko en Flo zijn de 2 figuurtjes die onze leerlingen zullen inspireren en helpen om een warme groep te worden, die goed voor elkaar zal zorgen. Zij stelden voor de kick-off een parcours op met allemaal groepsbevorderende spelen, bijvoorbeeld met de klas op een zeil staan en dan proberen om dat zeil om te draaien zonder de grond te raken. Een gekke klasfoto maken, een kunstwerk maken met gestempelde handafdrukken... We willen tijdens de eerste zes weken van het schooljaar echt inzetten op die positieve groepsdynamiek. We noemen dat graag onze "gouden weken". Onderzoek wijst uit dat als je dan een hechte groep hebt gevormd, dat je al veel problemen kan voorkomen én sterk staat om mogelijke problemen op te lossen. Wij geloven echt in de aanpak van KIVA. Zeker in deze corona-tijden waar we meer dan ooit moeten zorgen voor elkaar. Wij gaan hier in SFI zeker een gouden jaar tegemoet."(LBR)