"En wat met de aardappelen die we telen zonder een contract aan het bedrijf?", vraagt de familie Lahousse zich af. "Daarvan kunnen we een deel verwerken tot veevoeder, maar niet allemaal uiteraard. Het wordt afwachten wat de overheden zullen beslissen omtrent het al dan niet versoepelen van de maatregelen."
...

"En wat met de aardappelen die we telen zonder een contract aan het bedrijf?", vraagt de familie Lahousse zich af. "Daarvan kunnen we een deel verwerken tot veevoeder, maar niet allemaal uiteraard. Het wordt afwachten wat de overheden zullen beslissen omtrent het al dan niet versoepelen van de maatregelen."De meeste landbouwers in de Westhoek telen hun aardappelen voor het bedrijf Clarebout Potatoes. Het bedrijf met vestigingen in Nieuwkerke en Waasten is de grootste producent van diepvriesproducten in Europa en telt verdeeld over ons land en Frankrijk ongeveer 1.500 landbouwers die contractueel verbonden zijn aan het bedrijf. "En die contracten willen we zeker respecteren", zegt bedrijfswoordvoerder Raphael Tassart. "Hier praten we zeker nog niet over verspilling. Al de contracten die voor het uitbreken van de crisis werden ondertekend, zullen zeker nageleefd worden. Over het afsluiten van nieuwe contracten kan ik nog niets zeggen. Wat ik nu zou vertellen, kan morgen helemaal weer anders zijn. We willen zeker ook in de toekomst blijven zorgen voor een bruisende lokale economie."De vraag naar diepgevroren aardappelproducten is enerzijds sterk afgenomen in de horecasector en foodservice maar anderzijds is er een stijging van de vraag in de supermarkten. Tot op vandaag is er geen technische werkloosheid in het bedrijf. "We kunnen we onze 1.700 personeelsleden aan het werk houden", zegt de woordvoerder. Clarebout exporteert naar 80 landen. De grenzen naar ondermeer Franrkijk en Spanje blijven open voor het goederenverkeer. "Ook de export naar landen buiten Europa blijft verzekerd." Ook de werknemers van het bedrijf in Frankrijk ondervinden geen hinder om zich naar het werk te begeven.Het bedrijf wil verder ook het lokale verenigingsleven blijvend ondersteunen. "Ook daar hadden wij voor het uitbreken van de crisis afspraken over gemaakt en die zullen we ook nakomen. Maar dit is op dit moment nog niet aan de orde geweest. We begrijpen dat de mensen zich daar vragen over stellen maar we kijken nu echt uit hoe we deze crisis voor het bedrijf kunnen oplossen." Clarebout Potatoes is ondermeer shirtsponsor van SK Nieuwkerke, de voetbalploeg die uitkomt in 2e provinciale.Begin maart ten slotte tekende de nieuwe omleidingsweg van het bedrijf zich duidelijk en duidelijker af in het Nieuwkerkse landschap. Tegen de zomer van dit jaar zou de aardappelweg in gebruik genomen worden en dat wordt ook zo uitgevoerd. "Op dit moment liggen de werken niet stil zodat we ook hier de afspraken met onder meer de gemeente Heuvelland zullen nakomen", aldus nog bedrijfswoordvoerder Raphael Tassart.Het wordt een tweevaksbaan, met ernaast een vrijliggend fietspad van drie meter breed. De weg start in de Seulestraat in Nieuwkerke en komt zo zonder nog aan de schoolomgeving te passeren aan het bedrijf uit aan de Korte Mooiaardstraat waar een nieuwe toegang tot het bedrijf operationeel wordt. De plannen om een nieuwe ontsluitingsweg te leggen, dateren van na de brand in het bedrijf in 2015.Bij het landbouwersgezin Lahousse uit Dranouter wordt ondertussen uitgekeken naar het planten van bloemkolen en spruitjes. "Dat wordt zeker niet stilgelegd. We kunnen ook nog altijd onze melk kwijt aan de ophaaldiensten om deze te transporteren naar de zuivelfabrieken. In mei starten we met het planten. De velden worden nu alvast klaargelegd." (MD)