"Wij hadden de lichten aangevraagd aan Molecule. Die staan er ondertussen", vertelt burgemeester Gino De Vogelaere (SAMENéén). "Ter compensatie wordt de Varentstraat aan ons overgedragen." De beslissing van de gemeenteraad dateert van 31 januari 2019. De overdracht werd toen goedgekeurd, waarna er nog een aantal aanpassingen aan de tekst van het voorstel dienden te gebeuren.
...

"Wij hadden de lichten aangevraagd aan Molecule. Die staan er ondertussen", vertelt burgemeester Gino De Vogelaere (SAMENéén). "Ter compensatie wordt de Varentstraat aan ons overgedragen." De beslissing van de gemeenteraad dateert van 31 januari 2019. De overdracht werd toen goedgekeurd, waarna er nog een aantal aanpassingen aan de tekst van het voorstel dienden te gebeuren.De Varentstraat heeft hoofdzakelijk een plaatselijke functie, vandaar kan deze als gemeenteweg ingedeeld worden. In 2019werden er verkeerslichten geplaatst om de brede oversteek aan het kruispunt van de N36 met de Pareelstraat en de Klijtberg veiliger te maken. De kostprijs hiervoor was 150.000 euro voor de wegen en 110.000 euro voor de lichten, volledig ten laste van AWV. Deze beslissing werd genomen naar aanleiding van een aantal ongevallen met fietsers en gemotoriseerd verkeer. Bijkomend was er het fileprobleem tijdens piekmomenten in Molecule."Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil al drie jaar de Varentstraat kwijt. Nu moeten wij de Varentstraat overnemen met de condities dat het AWV ons 130.000 euro geeft en wij de weg in orde brengen. We zullen dit doen", zegt de burgemeester. "Ook al hebben zij zonder overleg de belofte verbroken om eerst de werken te laten doen alvorens de weg over te laten."De langgerekte Varentstraat ligt gedeeltelijk ook in Kerkhove onder de naam Varent. "In Avelgem is er voorlopig nog geen akkoord met het Vlaams Gewest," zegt burgemeester De Vogelaere. "Maar ik denk dat dit wel in orde komt."Deze kasseiweg is ongeveer twee kilometer lang en is berucht bij wielrenners. Deze rennerskwelling werd meermaals opgenomen in het parcours van Vlaamse voorjaarsklassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen, de E3-Prijs, Kuurne-Brussel-Kuurne en de Driedaagse van West-Vlaanderen. De weg is bij wielrenners gekend omwille van de slechte staat waarin ze verkeerde. Eind 19de eeuw werd de straat met kasseien verhard en in 2008-2009 is ze heraangelegd. Sinds 1995 is ze beschermd als monument. "Deze oude Romeinse weg wordt nog veel bezocht door wielertoeristen", vertelt Gino De Vogelaere. "Voor fietsers is er een verharde fietsweg in dolomiet. We hebben niet gevraagd om deze weg onder onze bevoegdheid te krijgen maar het is de pasmunt die we moeten betalen voor de lichten aan Molecule.""De Varentstraat zal extra werk met zich meebrengen", zegt Rik Colman (CD&V) van de oppositie. "Er is de kasseiweg met kapotgereden fietspaden en bermen met een meter gras. De burger zal de kost voor het onderhoud mee moeten betalen. Het voordeel aan wegen die onder de bevoegdheid van de gemeente vallen, is dat je zaken zoals tonnage kan beperken. Dit is nu niet van toepassing op de Varentstraat maar zou wel zinvol zijn in een straat als de Kerkstraat bijvoorbeeld." (GV)