De officiële cijfers voor seksueel geweld in ons land zijn erg hoog. Bovendien wordt ongeveer 90 procent van de gevallen niet aangegeven. Vorig jaar werden in Oostende 60 aangiftes gedaan van seksueel geweld. In 20 gevallen ging het om verkrachting.
...

De officiële cijfers voor seksueel geweld in ons land zijn erg hoog. Bovendien wordt ongeveer 90 procent van de gevallen niet aangegeven. Vorig jaar werden in Oostende 60 aangiftes gedaan van seksueel geweld. In 20 gevallen ging het om verkrachting. Daarom interpelleerde Vanessa Brysse (N-VA) op de afgelopen gemeenteraad over de noodzaak van een met Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG). "In zo'n centrum kunnen slachtoffers dag en nacht terecht voor alle mogelijke bijstand op één locatie: medische en psychische zorg, een eerste sporenonderzoek en voor wie dat wil, hulp bij de politieaangifte.""Ik was als vertrouwenspersoon heel dicht betrokken bij iemand die slachtoffer was van seksueel geweld. Het is een onderwerp die me dus heel na aan het hart ligt", vertelt ze. "Zo kwam ik in aanraking met een Zorgcentrum. Daar staat er een enorm professioneel team klaar. Het is bewezen dat slachtoffers die deze allesomvattende zorg krijgen na seksueel geweld een grotere kans hebben op herstel, sneller herstellen en ook minder kans hebben om opnieuw slachtoffer te worden.""We moeten onze Oostendse jongeren zoveel mogelijk informeren over het bestaan van deze centra. Het is een aparte dienst in enkele ziekenhuizen, waar elk slachtoffer, man of vrouw, 7 dagen op 7, 24 uur op 24 onmiddellijk terecht kan. Men staat er klaar met een professioneel team en biedt, naast medische en psychische zorg, ook forensisch onderzoek en opvolging aan. Ze helpen slachtoffers en hun steunfiguren ook om klacht in te dienen, dit alles op een heel laagdrempelige manier."Op de gemeenteraad antwoordde burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) dat er in de provincie West-Vlaanderen twee aanvragen zijn gebeurd voor een dergelijk centrum: in het Az Sint-Jan in Brugge en het Az Delta in Roeselare. "Maar het Serruys in Oostende is natuurlijk deel van het Sint-Jan, dus ik hoop dat het ook hier uitgerold wordt. Ik zal dit blijven opvolgen en pleiten voor een integrale aanpak."