Momenteel staat het beroemde 16de-eeuwse Madonnabeeld van Michelangelo, hét pronkstuk van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en één van de voornaamste redenen waarom toeristen naar Brugge komen, nog in de steigers. Want als sluitstuk van de restauratie van de kerk wordt momenteel de Sacramentskapel onder handen genomen. "Er zijn recent 16de-eeuwse fresco's ontdekt in die kapel. Eerstdaags moet de stad beslissen of die zullen gerestaureerd worden. Er wordt nagegaan of dat nog esthetisch verantwoord is en hoeveel die klus de stad en Vlaanderen zal kosten", aldus Till-Holger Borchert.
...