Momenteel staat het beroemde 16de-eeuwse Madonnabeeld van Michelangelo, hét pronkstuk van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en één van de voornaamste redenen waarom toeristen naar Brugge komen, nog in de steigers. Want als sluitstuk van de restauratie van de kerk wordt momenteel de Sacramentskapel onder handen genomen. "Er zijn recent 16de-eeuwse fresco's ontdekt in die kapel. Eerstdaags moet de stad beslissen of die zullen gerestaureerd worden. Er wordt nagegaan of dat nog esthetisch verantwoord is en hoeveel die klus de stad en Vlaanderen zal kosten", aldus Till-Holger Borchert.
...

Momenteel staat het beroemde 16de-eeuwse Madonnabeeld van Michelangelo, hét pronkstuk van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en één van de voornaamste redenen waarom toeristen naar Brugge komen, nog in de steigers. Want als sluitstuk van de restauratie van de kerk wordt momenteel de Sacramentskapel onder handen genomen. "Er zijn recent 16de-eeuwse fresco's ontdekt in die kapel. Eerstdaags moet de stad beslissen of die zullen gerestaureerd worden. Er wordt nagegaan of dat nog esthetisch verantwoord is en hoeveel die klus de stad en Vlaanderen zal kosten", aldus Till-Holger Borchert. "Tijdens de laatste restauratiewerken in de zuidbeuk zijn we inderdaad ter hoogte van het Michelangelo-altaar gestoten op een gewelfschildering", zegt schepen voor facilitair beheer Minou Esquenet."Onze diensten onderzoeken wat de waarde ervan is, hoe intact de schildering nog is en hoe ze staat in relatie tot het altaar, zodat er een verantwoorde beslissing kan genomen worden of het vrijleggen ervan een goede zaak zou zijn of niet." De stedelijke musea willen in elk geval de publieksbegeleiding in de Onze-Lieve-Vrouwekerk op een totaal andere leest schoeien, eenmaal de restauratiewerken voltooid zijn. "We willen de bezoekers zo goed mogelijk inlichten over wat er te zien is in deze kerk. Nu weten ze het niet. Er is zo veel kunst te zien in dit eeuwenoude decor. De ontsluiting moet veel beter dan nu het geval is", zegt Hubert De Witte, projectdirecteur van de stedelijke musea.Het totaal vernieuwde Gruuthusemuseum, met het gebruik van innovatieve technieken, zal als voorbeeld dienen voor de beleving in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. "De opdracht is esthetisch genot met beleving te verzoenen. Er wordt gestreefd naar een betere toegankelijkheid van de kerk. Ook voor mensen met een visuele beperking. Zij moeten de Madonna kunnen beleven en ervaren, ook al kunnen ze het beeld niet zien. Hoe dat zal gebeuren, moet nog concreet uitgewerkt worden. Een van de ideeën is om te werken met voelelementen voor blinde bezoekers, net als in het Gruuthusemuseum. De bedoeling is om alle kunstwerken ook functioneel goed te duiden. Er is ook nog veel werk; de kerk zal niet van de ene dag op de andere perfect ontsloten zijn. Alle aanpassingen zullen vanzelfsprekend in nauwgezet overleg met de kerkfabriek doorgevoerd worden", aldus de museumdirecteurs. Hoeveel de herinrichting tot belevingskerk de stadskas zal kosten, is nog niet te becijferen. Het schepencollege heeft wel het licht op groen gezet voor de aanstelling van een vormgever. De procedure loopt, die externe kracht moet binnenkort via openbare aanbesteding gevonden worden. Schepen Minou Esquenet wijst erop dat de stad al 4,4 miljoen euro besteed heeft aan de restauratie van de kerk. "De laatste aannemer van de interieurrestauratie zal normaal gezien tegen de kerstvakantie de klus geklaard hebben." Verwacht wordt dat de nieuwe aanpak de bezoekerscijfers van de kerk opnieuw zal opkrikken. Maar het is niet de bedoeling om terug te keren naar de aantallen van vroeger, toen in sommige weekends wel 18.000 mensen langskwamen. Met de opkomst van het massatoerisme werden de kunstwerken in de kerk immers blootgesteld aan te hoge luchtvochtigheid. De hete adam en het vele stof van de vele bezoekers, tot 2 miljoen per jaar, zorgde ervoor dat vooral de schilderijen afzagen en riskeerden onherroepelijke schade op te lopen. "Daarom maakten we een bezoek aan de Madonna destijds betalend. Sindsdien is het aantal bezoekers, ook mede door de restauratiewerken, gedaald tot 250.000 à 300.000 bezoekers per jaar. Eenmaal de restauratie voltooid is, zullen die cijfers wel weer verhogen", zegt Hubert De Witte.Lees op kw.be/brugge het opmerkelijke verhaal over hoe Duitse nazi's 75 jaar geleden de Madonna stalen. En hoe dat had kunnen vermeden worden.