Ondanks de oproep tot zuinigheid in waterverbruik van vorige week vrijdag, zien watermaatschappijen een stijging van het verbruik met pieken tot 40 pct meer dan een gemiddelde dag, verklaarde minister Schauvliege in het waterproductiecentrum van Kluizen (Evergem).

De waterstanden zijn laag in het IJzerbekken, maar ook het Leiebekken en het Schelde-estuarium, waar de gouverneurs (net als in West-Vlaanderen) een capatatieverbod voorbereiden. Er zijn nog geen problemen voor de drinkwatervoorziening, maar op sommige locaties worden de productielimieten stilaan bereikt en een verdere meervraag naar water zou niet opgevangen kunnen worden, zo is te horen.

Er kunnen bij overtredingen pv's opgesteld worden

Daarom bereidt minister Schauvliege een verbod op niet-noodzakelijk gebruik van drinkwater voor, dat naar alle waarschijnlijkheid donderdag al in gaat. Dat betekent concreet dat onder meer geen gazons gesproeid mogen worden, of auto's gewassen of zwembaden gevuld.

Dat verbod is afdwingbaar, er kunnen bij overtredingen pv's opgesteld worden, maar op de eerste plaats rekent de minister erop dat de bevolking voldoende gezond verstand aan de orde legt om de noodzaak daarvan in te zien, zo klinkt het op haar kabinet.

(BELGA)

Ondanks de oproep tot zuinigheid in waterverbruik van vorige week vrijdag, zien watermaatschappijen een stijging van het verbruik met pieken tot 40 pct meer dan een gemiddelde dag, verklaarde minister Schauvliege in het waterproductiecentrum van Kluizen (Evergem).De waterstanden zijn laag in het IJzerbekken, maar ook het Leiebekken en het Schelde-estuarium, waar de gouverneurs (net als in West-Vlaanderen) een capatatieverbod voorbereiden. Er zijn nog geen problemen voor de drinkwatervoorziening, maar op sommige locaties worden de productielimieten stilaan bereikt en een verdere meervraag naar water zou niet opgevangen kunnen worden, zo is te horen.Daarom bereidt minister Schauvliege een verbod op niet-noodzakelijk gebruik van drinkwater voor, dat naar alle waarschijnlijkheid donderdag al in gaat. Dat betekent concreet dat onder meer geen gazons gesproeid mogen worden, of auto's gewassen of zwembaden gevuld.Dat verbod is afdwingbaar, er kunnen bij overtredingen pv's opgesteld worden, maar op de eerste plaats rekent de minister erop dat de bevolking voldoende gezond verstand aan de orde legt om de noodzaak daarvan in te zien, zo klinkt het op haar kabinet.(BELGA)