Ook de ontmoetingscentra sloten bij de start van de coronacrisis de deuren. Het personeel werd ingezet voor de Sociale Noodlijn van de stad, de maaltijdenservice aan huis en de belronde naar de 80-plussers. Ondertussen maken de personeelsleden de verschillende centra terug klaar voor gebruik, conform de veiligheidsvoorschriften. Alles wordt ontsmet en gereinigd en er wordt beschermingsmateriaal voorzien voor de klanten en het pe...

Ook de ontmoetingscentra sloten bij de start van de coronacrisis de deuren. Het personeel werd ingezet voor de Sociale Noodlijn van de stad, de maaltijdenservice aan huis en de belronde naar de 80-plussers. Ondertussen maken de personeelsleden de verschillende centra terug klaar voor gebruik, conform de veiligheidsvoorschriften. Alles wordt ontsmet en gereinigd en er wordt beschermingsmateriaal voorzien voor de klanten en het personeel. Er zullen affiches aangebracht worden om de gebruikers te informeren inzake de veiligheidsvoorschriften.De opening van de Ontmoetingscentra is voorzien op dinsdag 23 juni. Daarvoor zullen de Ontmoetingscentra hun vaste bezoekers opbellen, omdat het aantal plaatsen beperkt is. Bij de stad wordt er naar gestreefd om iedereen een plaats te geven. Bij OC Oud Hospitaal zal in twee shifts gewerkt worden: om 11 uur en om 13 uur. OC De Boeie zal slechts de helft van de bezoekers kunnen ontvangen door de beperkte ruimte. DE cafetaria's blijven voorlopig nog gesloten.Lang niet alle ontmoetingscentra kunnen opnieuw de deuren openen. OC De Blomme in de wijk Stene, OC 't Kasteeltje in de wijk Zandvoorde en OC De 3 Gapers in de wijk Westerkwartier blijven voorlopig nog dicht. OC De Blomme deed tijdens de coronaperiode dienst als triagecentrum en wordt nu nog steeds gebruikt als testcentrum. OC 't Kasteeltje blijft dicht omwille van stabilisatiewerken. Het Zandvoordse ontmoetingscentrum sloot enkele maanden voor de coronacrisis al de deuren nadat er zware beschadigingen werden ontdekt en de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. En OC De Drie Gapers heeft te kleine ruimtes waardoor er geen activiteiten georganiseerd kunnen worden.De dienstverlening en de één-opéén contacten zoals de pedicure of de eerstelijnspsycholoog worden opnieuw opgestart vanaf woensdag 1 juli. Zaalverhuur en groepsactiviteiten kunnen dan weer vanaf 7 juli. Vrije toegang is echter nog niet mogelijk, alle activiteiten zullen op afspraak verlopen. Met OC Ter Yde, OC 't Viooltje, OC De 3 Gapers, OC De Schelpe, OC De Boeie, OC De Blomme, OC De Ballon en OC Oud Hospitaal telt Oostende acht ontmoetingscentra in zeven verschillende wijken.