Een tanker had er een vreemde geur waargenomen en verwitt...

Een tanker had er een vreemde geur waargenomen en verwittigde de brandweer. Die kwam ter plaatse, maar stelde geen problemen vast in de omgeving van het tankstation. Ook de melder was niet meer aanwezig. Na een grondige controle en enkele metingen kon de brandweer terug huiswaarts. (BF)