In het hele land voerden het ACV, ABVV en ACLVB maandag actie voor hogere uitkeringen. Dat gebeurde ook in Rumbeke, op een steenworp van de woning van minister Muylle. Een delegatie van de drie vakbonden overhandigde haar een grote enveloppe.
...

In het hele land voerden het ACV, ABVV en ACLVB maandag actie voor hogere uitkeringen. Dat gebeurde ook in Rumbeke, op een steenworp van de woning van minister Muylle. Een delegatie van de drie vakbonden overhandigde haar een grote enveloppe. Die stond symbool voor de welvaartsenveloppe, een vast budget waarmee de sociale partners uitkeringen kunnen verhogen, bovenop de index. Maar werkgevers willen dit dossier koppelen aan de onderhandelingen over een interprofessioneel akkoord. "Op die manier wordt de welvaartsenveloppe gebruikt voor andere zaken dan waarvoor ze dient", stellen de vakbonden. "Voor de hard getroffen sectoren was er de voorbije maanden tijdelijke werkloosheid. Dat heeft de schokken opgevangen en een economisch en sociaal bloedbad vermeden. Dat men nu opnieuw op de rem gaat staan tegenover de meest kwetsbaren, is een slag in het gezicht van alle werknemers."De vakbonden vragen om alle uitkeringen op te trekken tot de armoedegrens en de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen te bevriezen. Het minimumpensioen moet ook naar omhoog tot 1.500 euro en de herfinanciering van de sociale zekerheid moet worden gegarandeerd, zo klinkt het. Minister Muylle toonde begrip voor de eisen en zei dat ze er 'boenk op zaten' met het thema, wat die dossiers liggen momenteel op de onderhandelingstafel. "Ik heb het gevoel dat de nieuwe regering daarmee aan te slag wil. Het sociaal overleg blijft ook belangrijk, want akkoorden tussen werknemers en werkgevers vormen voor ons een draagvlak om rond te werken." De minister beloofde om de bezorgdheden mee te nemen naar het overleg, maar wees er ook op dat uitkeringen erg gevoelig liggen.