Daarmee vraagt het vakbondsfront dat er dringend werk wordt gemaakt om de problematiek van oneigenlijke plaatsingen weg te werken. Zolang er geen oplossingen komen, houden de acties op geregelde basis aan.
...