Vakantiewerking Bengelberg uit Ichtegem huldigt verdienstelijke bestuursleden

Het bestuur van vzw Vakantiewerking Bengelberg organiseerde een etentje en huldigde bij die gelegenheid twee bestuursleden omwille van hun staat van dienst. Penningmeester Koen Lanszweert heeft 25 jaar dienst op de teller staan en Stefaan Feys 20 jaar dienst, waarvan vier jaar als voorzitter. Zowel Stefaan Feys als Koen Lanszweert kregen van hun collega bestuursleden een geschenk aangeboden.

De vzw Vakantiewerking Bengelberg, die nu hoofdzakelijk een ondersteunende functie heeft naar de monitoren toe, zette Stefaan Feys en Koen Lansweert in het zonnetje omwille van hun jarenlange inzet. Op de foto zie je zittend vooraan v.l.n.r. erevoorzitter Simonne Vierstraete, erevoorzitter Charles Feys, penningmeester Koen Lansweert, voorzitter Stefaan Feys, ondervoorzitter Nele Bolle en secretaris Josianne Devreker. Rechtstaand zie je de andere bestuursleden en hun partners. © Foto Coghe

“Ik woon in de Engelstraat en ben inderdaad nu vier jaar voorzitter van vzw Vakantiewerking”, weet Stefaan Feys (50) , die getrouwd is met Ann Blomme (50). Het koppel heeft vier dochters Querine, Xandrine, Eline en Elize.

“Ik ben beroepshalve kantoorhouder bij ING. Mijn inzet in het verenigingsleven is destijds allemaal begonnen met een vraag om bij de ouderraad van de school te gaan en het is later via die ouderraad dat ik de vraag kreeg om bij de vakantiewerking te gaan.”

Wij zijn bijzonder opgetogen met onze infrastructuur die enorm verbeterd is met de veranderingen aan de sporthal. Dankzij de inspraak die we door de gemeente kregen in het dossier kunnen we nu beschikken over een eigen lokaal met zicht op het speelplein, dat is gewoonweg top!”

“Mijn vrouw Josianne Devreker (54) is ook bestuurslid. Ze is verantwoordelijk voor het secretariaatswerk”, vertelt Koen Lanszweert die al 25 jaar penningmeester is. “We hebben twee kinderen, Lisa en Klaas.”

“Ik heb veel zien veranderen in die lange periode. Toen ik begon was onze vzw totaal zelfbedruipend en onafhankelijk. We kregen wel al toelagen van de gemeente maar die band met het gemeentebestuur is er in al die jaren veel sterker op geworden. Zo kunnen we nu rekenen op de volle steun van de jeugddienst die ons van heel wat taken ontlast. Vervoer, drank, enzovoorts … moesten we destijds allemaal zelf regelen.”

Minder materiële steun

“Kortom, we moeten ons veel minder van het materiële aspect van de speelpleinwerking aantrekken. Zo hebben we nu voornamelijk een ondersteunende functie naar de monitoren toe. Zo komen we tussen als er eens problemen zijn met de kinderen of er met de ouders moet gesproken worden. Tot nu toe kende ik drie voorzitters. In de eerste plaats Charles Feys, die me gevraagd heeft om in het bestuur te komen. Daarna Willy Hosten en tenslotte Stefaan Feys.”

(Rudi Ilegems)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.