Dirk Decuypere, ondervoorzitter van de Koninklijke Federatie Anciens RAF, afdeling West-Vlaanderen, omschreef André als "initiatiefnemer met een groot hart voor de volksmens" tijdens zijn lezing in de Ieperse kathedraal afgelopen zaterdag. "De oorlog heeft zijn leven gekneed", aldus Decuypere. "Hij was 16 toen Duitsland ons land binnenviel. Een jaar lat...

Dirk Decuypere, ondervoorzitter van de Koninklijke Federatie Anciens RAF, afdeling West-Vlaanderen, omschreef André als "initiatiefnemer met een groot hart voor de volksmens" tijdens zijn lezing in de Ieperse kathedraal afgelopen zaterdag. "De oorlog heeft zijn leven gekneed", aldus Decuypere. "Hij was 16 toen Duitsland ons land binnenviel. Een jaar later vervoegde hij het Geheim Leger als koerier van de verzetsgroepering 'Le Corbeau'. Hij hielp onder meer bemanningsleden van in de streek neergekomen vliegtuigen op de ontsnappingsroute zetten. Als verzetsman en onderduikend werkweigeraar zag hij hoe veel van zijn makkers gedeporteerd werden naar kampen, van waar ze niet of geknakt terugkeerden. 'Zij die vielen in de oorlog voor onze vrijheid mogen nooit vergeten worden', sprak hij tot in zijn laatste levensjaar. André was medeoprichter en bezieler van meerdere vaderlandslievende verenigingen. Tot in zijn laatste dagen sprak hij zijn bezorgdheid uit over het voortbestaan ervan: 'Moge de jeugd nooit de inzet van zoveel veteranen voor de vrijheid van vandaag vergeten'."Verschillende vaandeldragers brachten hulde tijdens de plechtigheid. Pierre Detailleur was een van hen. De kranige tachtiger stond urenlang recht tijdens de uitvaartplechtigheid. "Ik ging naar dezelfde plechtigheden en herdenkingen als André. Zo zijn we goede kameraden geworden. Ik vond het mijn plicht om hem op deze manier te eren." De kleinkinderen haalden enkele herinneringen op: "Enerzijds kennen wij gevoelens van droefheid en verdriet omwille van onze André die ons ontvallen is, anderzijds is er dat vreugdevolle gevoel van dankbaarheid om wat André voor ons betekend heeft." Op het einde van de plechtigheid weerklonk de Brabançonne in de kathedraal. "Zoals André het wilde."(TP)