"De aanbevelingen vormen eigenlijk een to-dolijstje naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober. Dat gebeurde zes jaar geleden ook al. Het gaat over aandachtspunten en prioriteiten voor de nabije toekomst van Waregem en de deelgemeenten", aldus voorzitter Peter Van Luchene. "Over het huidige beleid en de gerealiseerde initiatieven en projecten is Unizo vrij tevreden. Nu leggen wij de burgemeester en schepenen vijf concrete aanbevelingen voor: betaalbaar wonen voor jonge gezinnen, betere mobiliteit, kernversterkende initiatieven nemen, inzetten op de deelgemeenten door onder andere tijdelijke adviesraden op te richten, efficiënte dienstverlening voor de meer dan 3.900 ondernemers die de stad telt. Dit is allemaal positief bedoeld."
...

"De aanbevelingen vormen eigenlijk een to-dolijstje naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober. Dat gebeurde zes jaar geleden ook al. Het gaat over aandachtspunten en prioriteiten voor de nabije toekomst van Waregem en de deelgemeenten", aldus voorzitter Peter Van Luchene. "Over het huidige beleid en de gerealiseerde initiatieven en projecten is Unizo vrij tevreden. Nu leggen wij de burgemeester en schepenen vijf concrete aanbevelingen voor: betaalbaar wonen voor jonge gezinnen, betere mobiliteit, kernversterkende initiatieven nemen, inzetten op de deelgemeenten door onder andere tijdelijke adviesraden op te richten, efficiënte dienstverlening voor de meer dan 3.900 ondernemers die de stad telt. Dit is allemaal positief bedoeld.""Dat betaalbaar wonen in en rond de stad een groot probleem is ondervinden in elk geval de jongere generaties die graag in Waregem willen blijven of er wensen te wonen", meent de Unizo-voorzitter. "De grootste hindernis om deze droom te realiseren zijn de hoge prijzen van bouwgronden, woningen en appartementen. Dit probleem is niet makkelijk op te lossen aangezien het vooral een marktfenomeen is. Hoewel het aanbod momenteel zeker groter is dan de vraag, zou wonen in Waregem betaalbaarder en dus ook goedkoper kunnen worden." "Wij stellen vast dat de vergrijzing in de stad sneller dan elders in Vlaanderen verloopt. In tien jaar tijd steeg het aantal 65-plussers met ruim 28 procent tot 7.742 terwijl dat in gelijkaardige Vlaamse steden 22 procent is", benadrukt Peter Van Luchene. "Tegelijk blijft de instroom van jonge gezinnen beperkt zodat je geen gezonde mix krijgt die juist heel belangrijk is voor de lokale economie. Daarom moet Waregem meer jonge gezinnen kunnen aantrekken. En dat is mogelijk door betaalbaar wonen."Een tweede punt heeft te maken met de huidige bouwwoede die zich over het hele grondgebied manifesteert. Projectontwikkelaars en bouwfirma's springen op elk perceel beschikbare grond. "Het valt op dat in een centrumstraat als de Stormestraat oude (winkel)panden tegen de vlakte gaan en er nieuwe complexen van commerciële ruimtes met appartementen in de plaats komen. Voordeel is dat op die manier wel verkrotting of verval wordt vermeden. En ook, de Stormestraat zal er binnen enkele jaren zo goed als helemaal nieuw uitzien, wat alleen maar positief is voor het lokale winkelgebeuren.""Door de bouwexplosie komen er uiteraard nieuwe inwoners naar de stad. Die hebben ook allemaal voertuigen. Daardoor neemt het wagenpark continu toe terwijl zeker de lokale wegen het huidige verkeer in en rond de stad al niet meer aankunnen. Vandaar de verzuchting van Unizo om de grote mobiliteitsknoop met concrete middelen aan te pakken. In dat opzicht moet de door Vlaanderen beloofde vernieuwing en herinrichting van het op- en afrittencomplex van de E17 zeker het begin van een nieuwe mobiliteit zijn.""Een derde, heikel punt is de concurrentie van de grote baanwinkels en shoppingcentra langs de Gentseweg", vindt Peter Van Luchene. "Die is nu al nefast voor de handel in het stadscentrum. Het gevolg is een nu al jarenlange leegstand. Unizo verwijst in dat verband naar Aalter waar burgemeester Pieter De Crem maatregelen nam tegen de komst van nieuwe zaken rond de gemeentelijke kern." "Dat e-commerce de lokale economie aantast, is zeker waar, maar dat is niet de enige reden. Unizo stelt vast dat er de voorbije tien jaar langs de Gentseweg alleen 14.250 vierkante meter winkelvloeroppervlakte bij kwam. Samen met die langs de Kortrijkseweg is dat goed voor 56.938 vierkante meter tegenover de 27.056 vierkante meter in het centrum. Het aantal winkels steeg er tussen 2008 en 2016 van 71 naar 91 terwijl de leegstand in het centrum met 9 procent toenam. Wij zien daarin een direct verband.""De remedie? Alles komt altijd op hetzelfde neer: kernversterkende projecten en initiatieven zijn van levensbelang voor de lokale economie in het centrum", besluit voorzitter Van Luchene. (DJW)