"De aanbevelingen vormen eigenlijk een to-dolijstje naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober. Dat gebeurde zes jaar geleden ook al. Het gaat over aandachtspunten en prioriteiten voor de nabije toekomst van Waregem en de deelgemeenten", aldus voorzitter Peter Van Luchene. "Over het huidige beleid en de gerealiseerde initiatieven en projecten is Unizo vrij tevreden. Nu leggen wij de burgemeester en schepenen vijf concrete aanbevelingen voor: betaalbaar wonen voor jonge gezinnen, betere mobiliteit, kernversterkende initiatieven nemen, inzetten op de deelgemeenten door onder andere tijdelijke adviesraden op te richten, efficiënte dienstverlening voor de meer dan 3.900 ondernemers die de stad telt. Dit is allemaal positief bedoeld."
...