Vijf jaar geleden werd de Casino Night voor het eerst georganieerd in ontmoetingscentrum De Coorenaar. Dit jaar vindt de Casino Night opnieuw plaats in de Renaultgarage langs de Gentseweg. "In de voorbije jaren vond ons evenement ook al eens plaats bij Eurosoap, de groothandel in onderhoudsproducten", begint Jurgen Van Maerrem. "Dat doen we bewust, om bedrijfsleiders uit de streek de kans te geven om hun zaak te tonen."
...