Hendrik Vermeulen, voorzitter van UNIZO Brugge, nam in zijn speech lovende woorden in de mond voor het nieuwe stadsbestuur dat hij prees om zijn open en constructieve bestuursstijl. Hij pleitte voor regelmatig constructief overleg, waarbij hij nogmaals het UNIZO-m...

Hendrik Vermeulen, voorzitter van UNIZO Brugge, nam in zijn speech lovende woorden in de mond voor het nieuwe stadsbestuur dat hij prees om zijn open en constructieve bestuursstijl. Hij pleitte voor regelmatig constructief overleg, waarbij hij nogmaals het UNIZO-memorandum van voor de gemeenteraadsverkiezingen ter sprake bracht.Hij wees op de waarde van onder meer de 'Winkelhier'-campagne die vorig jaar door UNIZO in onze stad werd gelanceerd. Voorts kwamen in zijn pleidooi een aantal concrete punten uit de prioriteitennota van de vereniging aan bod. Onder meer kwaliteitstoerisme, aspecten van mobiliteit en de problematiek rond industriezones en KMO-zones kwamen daarbij ter sprake.De aanstelling van Ilse Snick als nieuw centrummanager kon op de nadrukkelijke goedkeuring van de voorzitter rekenen. Waarna Ilse Snick het woord nam en zich engageerde om de verzuchtingen van UNIZO nadrukkelijk te behartigen bij het uitbouwen van de werking van haar team.Het officiële gedeelte van de nieuwjaardrink werd afgesloten door Peter Buysse, ondervoorzitter van UNIZO West-Vlaanderen. Die prees gewezen bestuurslid André Snauwaert voor zijn jarenlange, omzeggens levenslange, inzet voor de middenstandsorganisatie.In uw Brugsch Handelsblad van vrijdag leest u daarover een uitgebreid interview met André Snauwaert. (PM)