Tijdens het toeristische hoogseizoen worden bouw- en afbraakwerken in de toeristische zones van alle kustgemeenten aan banden gelegd. "Makkelijk is dat niet. We proberen streng, maar rechtvaardig te zijn", zegt Wilfried Vandaele (N-VA), burgemeester in De Haan. Sinds 1989 is daar de verordening voor de bouwstop van kracht. Vanaf 1 juni mag er tot 15 september niets meer worden afgebroken op de zeedijk. Tussen 1 juli en 31 augustus mag er ook niet gebouwd, herbouwd of verbouwd worden.
...

Tijdens het toeristische hoogseizoen worden bouw- en afbraakwerken in de toeristische zones van alle kustgemeenten aan banden gelegd. "Makkelijk is dat niet. We proberen streng, maar rechtvaardig te zijn", zegt Wilfried Vandaele (N-VA), burgemeester in De Haan. Sinds 1989 is daar de verordening voor de bouwstop van kracht. Vanaf 1 juni mag er tot 15 september niets meer worden afgebroken op de zeedijk. Tussen 1 juli en 31 augustus mag er ook niet gebouwd, herbouwd of verbouwd worden."Maar firma's hebben altijd wel een reden om een uitzondering te vragen. Soms stalken ze mij zelfs", haalt Vandaele aan. En dus laat hij zonder uitzondering alle werken stilleggen. Zo stuurde hij deze zomer Farys, dat werken aan het uitvoeren was langs de Koninklijke Baan, al wandelen. En ook werken van De Lijn werden stilgelegd. "De aannemers vinden allemaal dat er in hun geval een uitzondering gemaakt moet worden. Maar de tienduizenden zomergasten die naar onze badplaats komen, komen niet om hier op een werf te zitten. En dus is iedereen gelijk voor de wet."De Haan verbiedt langs de belangrijkste toegangspoorten ook het achterlaten van kranen of stellingen op het openbaar domein. "Zelfs al is dat financieel een zware dobber. Zo hebben we nu een werf waar het volgens de aannemer 15.000 euro kost om de stelling af te breken en later weer op te bouwen. Maar ook hier trek ik de lijn heel consequent", aldus nog Vandaele.In de meeste kustgemeenten worden wel afwijkingen toegestaan in geval van hoogdringendheid. Al vinden de aannemers volgens burgemeester Lippens van Knokke-Heist altijd wel een reden tot hoogdringendheid. "Uitzonderingen worden bij ons zeer zelden toegelaten, maar ik vind elke uitzondering er nog één te veel." De bouwstop is in Knokke-Heist geregeld via een politieverordening. "Ik vind de huidige regeling geen goed systeem. Op het eerstvolgende kustburgemeestersoverleg ga ik pleiten voor een uniforme aanpak: één regeling voor heel de kust. Dan is er geen discussie meer mogelijk en weten de aannemers beter waar ze aan toe zijn."In Oostende waren er begin juli nog sloopwerken aan de gang op de hoek van de Visserskaai en de Nieuwstraat. Maar dat was volgens schepen Kurt Claeys om veiligheidsredenen. "Dat ging om een oud hoekpand waar de afbraakwerken eind juni al gestart waren. Ook voor het nieuwe zwembad wordt een uitzondering toegestaan, maar dat ligt helemaal aan de rand van de bouwstopzone." Die zone omvat de zeedijk en het oude stadscentrum. "In principe zijn daar weinig problemen mee: de verordening is duidelijk. Aanvragen voor afwijkingen gaan vooral over de inname van het openbaar domein. Als er bijvoorbeeld begin juli nog een weekje doorgewerkt moet worden waarna die kraan eindelijk weg kan, dan zullen we dat door de vingers zien." Een afwijking moet wel minstens 14 dagen op voorhand aangevraagd en uitgebreid gemotiveerd worden. Mét maatregelen om de hinder te beperken.In Nieuwpoort riskeren firma's die de bouwstop aan hun laars lappen een GAS-boete tot 250 euro. "Die stok achter de deur blijft nodig, want er zijn nog altijd aannemers die het tóch proberen... Of die het reglement gewoon niet kennen", klinkt het bij de dienst Veiligheid en Preventie. In Nieuwpoort is het bouwverbod in een politieverordening verankerd. Tenzij er geen enkele geluidshinder mee gepaard gaat, zoals bijvoorbeeld schilderwerken, geldt het verbod ook voor werkzaamheden die niet vergunningsplichtig zijn. "Enkel de eerste week van juli wordt er al eens een uitzondering toegestaan", klinkt het. De bouwstopzone is er relatief uitgestrekt: ook langs de Albert I laan mag er niet gebouwd of verbouwd worden in de zomermaanden.In Blankenberge kan er bij de dienst Stedenbouw een afwijking aangevraagd worden voor werken van algemeen belang of bij overmacht. "Maar daar wordt niet licht mee omgesprongen", zegt schepen Jurgen Content (SP.A). "Deze zomer hebben we welgeteld één uitzondering toegestaan: voor een bouwwerf waar door een defecte machine de bronbemaling in het honderd liep. Als we ze niet hadden laten voortwerken, dan stond eind augustus de bouwput volledig onder water."Van lobbyende aannemers hebben ze in Blankenberge weinig last. "Ze weten dat onze diensten streng zijn en houden daar rekening mee", zegt Content. Als 'afwijking van algemeen belang' verwijst hij naar de toekomstige verbouwingswerken aan de Pier. "Die ligt ook in de bouwstopzone, maar het is niet de bedoeling dat de werken daar vijf jaar zullen duren." Onder het vorige stadsbestuur werd de bouwstopzone in Blankenberge aangepast om de werken aan het nieuwe station te laten doorgaan.In Middelkerke bakent een stedenbouwkundige verordening de bouwstopzone af. Daar was er in het verleden meer ruimte voor uitzonderingen, heet het. "Het huidig bestuur is strenger: alle bouwactiviteit binnen de afgebakende zone moet tegen eind juni afgerond zijn, verlengingen worden in de regel niet meer toegestaan." En daar schikken de bouwpromotoren en aannemers schikken zich volgens het gemeentebestuur ook naar. "Ze worden bij ons wel allemaal vooraf - begin juni - nog eens duidelijk geïnformeerd."Stéphanie Anseeuw (Open VLD), waarnemend burgemeester van Koksijde, spreekt niet van een bouwstop maar van een stilte. "Het is inderdaad niet zo fijn als je op een terrasje in het lawaai van een bouwwerf moet zitten en er voortdurend stof in je ogen waait", zegt ze. De bouwstop start in Koksijde wel pas op 11 juli. "Uitzonderingen worden in de praktijk zo goed als nooit toegestaan. Na 11 juli staat er geen enkele kraan meer binnen het afgebakende gebied van onze verordening. En ook innames van het openbaar domein moeten in die periode eerst worden aangevraagd. Van die dixie-toiletjes zien we tijdens de zomermaanden liever niet in het straatbeeld."