De geschied- en heemkundige kring Het Houtland heeft de inhoudelijke invulling geleverd. Het project werd gecoördineerd door Jef Vackier (foto). Hij heeft met zorg bepaald wat er in de tijdslijn vermeld wordt. H...