"Een geluk bij en ongeluk", zegt Bruggeling Johan Schoutteet, die al 25 jaar voorzitter is van het Blauwe Kruis. Vorig jaar kreeg het Brugs dierenasiel een telefoontje van een notaris, met de mededeling dat een kinderloze, bejaarde dame uit Jabbeke met een hart voor dieren haar erfenis bij testament naliet aan de Antwerpse Zoo en aan het Blauwe Kruis. Beide vzw's kregen elk een som 1,2 miljoen euro op hun bankrekening gestort.
...