De gemeente volgt het advies van landschapsarchitect Paul Deroose: "Deze vijfstammige lindeboom is een uitzonderlijk mooie boom. Het pleidooi voor het behoud van deze boom is evident."

De lindeboom, met een omvang van 20 meter hoog en een diameter van 1,8 meter, is een zeldzaam exemplaar omdat de vijf stammen nooit gesnoeid werden. De boom is een beeldbepalend element in de geplande parkzone vlak bij het historisch centrum van Jabbeke.

Hij kan niet bewaard worden op de plaats waar hij nu staat, maar door gebruik te maken van de speciale technieken kan de boom, met quasi zekerheid van slagen, verplant worden naar een locatie ongeveer 70 meter te westen van waar hij zich nu bevindt. Een gespecialiseerde firma uit Aalter zette hiervoor groot materiaal in. Zo kan de boom een eeuwenlange toekomst tegemoet gaan, een lindeboom kan immers tot 1.000 jaar oud worden. De verplaatsingskosten van de boom zijn geraamd op 18.000 euro. (NDB)

De gemeente volgt het advies van landschapsarchitect Paul Deroose: "Deze vijfstammige lindeboom is een uitzonderlijk mooie boom. Het pleidooi voor het behoud van deze boom is evident." De lindeboom, met een omvang van 20 meter hoog en een diameter van 1,8 meter, is een zeldzaam exemplaar omdat de vijf stammen nooit gesnoeid werden. De boom is een beeldbepalend element in de geplande parkzone vlak bij het historisch centrum van Jabbeke. Hij kan niet bewaard worden op de plaats waar hij nu staat, maar door gebruik te maken van de speciale technieken kan de boom, met quasi zekerheid van slagen, verplant worden naar een locatie ongeveer 70 meter te westen van waar hij zich nu bevindt. Een gespecialiseerde firma uit Aalter zette hiervoor groot materiaal in. Zo kan de boom een eeuwenlange toekomst tegemoet gaan, een lindeboom kan immers tot 1.000 jaar oud worden. De verplaatsingskosten van de boom zijn geraamd op 18.000 euro. (NDB)