Grof huisvuil is alle huishoudelijk afval dat niet selectief wordt ingezameld en door zijn afmetingen te groot is om in de gewone huisvuilzakken te deponeren. Zo...

Grof huisvuil is alle huishoudelijk afval dat niet selectief wordt ingezameld en door zijn afmetingen te groot is om in de gewone huisvuilzakken te deponeren. Zo kan het afval van niet-particulieren zoals van winkels, handelszaken, vrije beroepen niet worden aangeboden op deze ophaalronde.Alle afval dat selectief wordt opgehaald of aangenomen wordt in de recyclageparken, wordt niet meegenomen. Voorbeelden zijn papier en karton, bouwafval, houten planken, tuinafval of PMD. Alles wat in een zak of doos wordt verzameld, is eveneens selectief ophaalbaar.Op de website van de gemeente Ardooie wordt een overzicht geplaatst van de zaken die je op het containerpark mag aanbieden en dus niet als grof vuil worden beschouwd. Je leest er ook uitvoerig hoe je alles moet aanbieden op de twee ophaalronden. (JM)