Normaal gaan zo'n plechtigheden door op de Britse ambassade. Omwille van de Covid-19 perikelen, omdat Ieper een sterke uitst...

Normaal gaan zo'n plechtigheden door op de Britse ambassade. Omwille van de Covid-19 perikelen, omdat Ieper een sterke uitstraling heeft en er twee van de drie verdienstelijken wonen in Ieper, koos men ervoor om de plechtigheid in Ieper te organiseren.Na een korte introductie waarbij de verdiensten van de drie personen werden toegelicht, kregen ze de medaille overhandigd uit handen van de Britse ambassadeur Martin Shearman. Ze moesten ze dan ook zelf opspelden. Daarna namen de drie vereremerkten kort het woord om alle betrokkenen te bedanken.De avond werd afgesloten met het bijwonen van de Last Post Ceremonie.(EF)