Het is niet de eerste keer dat de buren van Kipco-Damaco de overlast aanklagen: lawaaihinder, geurhinder, gevaarlijke verkeerstoestanden in de Dentergemstraat, wildparkeren van vrachtwagens in de straat en het voortdurend verstoren van de rust in de omgeving. Daarbij komt nog dat de buurt te horen kreeg dat er aan de kant van de Papegaaistraat mogelijke onteigeningen op komst zijn om het bedrijf nog meer mogelijkheden te bieden. Voor de buurtbewoners komt dat neer op nog meer hinder, maar voor hen is de maat vol. Op vrijdag 24 mei wordt een eerste protest van de buren georganiseerd om de krachten te bundelen.
...

Het is niet de eerste keer dat de buren van Kipco-Damaco de overlast aanklagen: lawaaihinder, geurhinder, gevaarlijke verkeerstoestanden in de Dentergemstraat, wildparkeren van vrachtwagens in de straat en het voortdurend verstoren van de rust in de omgeving. Daarbij komt nog dat de buurt te horen kreeg dat er aan de kant van de Papegaaistraat mogelijke onteigeningen op komst zijn om het bedrijf nog meer mogelijkheden te bieden. Voor de buurtbewoners komt dat neer op nog meer hinder, maar voor hen is de maat vol. Op vrijdag 24 mei wordt een eerste protest van de buren georganiseerd om de krachten te bundelen.Volgens de buren kan dit soort activiteiten alleen op een ambachtelijke zone of een industrieterrein. Op 23 april 2019 schreef de buurt een brief naar het college van burgemeester en schepen met een bundeling van alle klachten en overtredingen die door de firma op vandaag en in het verleden werden begaan. We mochten deze brief inkijken. "Aangezien het gemeentebestuur momenteel druk bezig is met handhaving van bouw- en milieuovertredingen op De Ginste (Boshoeve, garage...) nodigen we de bevoegde instanties uit om te komen kijken naar de flagrante overtredingen van deze grote speler en de gepaste handhavingsmaatregelen ook bij dat bedrijf te nemen." Ja, maar om welke overtredingen gaat het hier nu precies en waarom al die ergernis? We vroegen het aan het buurtcomité in wording. "Vooreerst houdt het bedrijf zich niet aan de beperkingen voor werkuren. Op 17 september 2015 besliste de deputatie al dat er enkel mag gewerkt worden van maandag tot zaterdag van 6 tot 18 uur. Het bedrijf werkt dagelijks veel langer dan tot 18 uur en voornamelijk buitenlandse werknemers verlaten buiten deze vooropgestelde uren het bedrijfsgebouw, waarna ze naar de niet-vergunde kamerwoningen gaan naast het bedrijf. Ook op zaterdag rijden heel wat vrachtwagens op en af."In zijn brief vraagt de buurt dan ook uitdrukkelijk om controle te doen op het aantal transporten in het weekend en op werkdagen na 18 uur. Ook zou de geluidsoverlast hand over hand toenemen. "Er werd een geluidsstudie opgemaakt waaruit blijkt dat er wel degelijk overlast is voor de omgeving. En in die studie werd zelfs nog geen rekening gehouden met de rij wachtende vrachtwagens die zich elke ochtend vormt in een deel van de Dentergemstraat. Uit de geluidsstudie bleek ook dat er zelfs op rustige werkdagen zware overschrijdingen zijn van de geluidsnormen. Om daaraan tegemoet te komen werd in 2016 een groenscherm verplicht, maar ook dat is er nog altijd niet. Er is een berm maar van een geluidsscherm is geen sprake. Ook het parkeren rond het bedrijf is een immens probleem. Al is de straat nu veel breder dan enkele jaren geleden, deze verbreding wordt volledig gebruikt als parking door het bedrijf zelf. In realiteit staat de straat zelfs elke werkdag vol met wachtende vrachtwagens en staat de verharde berm vol met geparkeerde voertuigen van het bedrijf. De parking op de hoofdsite is duidelijk veel te klein, maar vooral slecht georganiseerd.""De buurt betreurt vooral dat er nog altijd geen groenscherm is aan de rand van de rijweg ter hoogte van de laadkaaien, parallel met de straat, zodat de vrachtwagens blijven parkeren op de straat. Het is duidelijk dat er nood is aan een parkeerterrein dat kan worden afgesloten voor vrachtwagens tussen 20 uur en 6 uur 's morgens, maar het terrein is daarvoor nog altijd niet ingericht." Het zit de buurt ook hoog dat het bedrijf aanstuurt op nieuwe onteigeningen voor de aanleg van een bijkomende parking. Die onteigeningen zijn volgens de buurt echt niet nodig, want in voorgaande vergunningen staat altijd dat ze alleen mogen bouwen als de interne mobiliteit op de eigen site blijft, wat voorlopig niet het geval is. Onteigening met overheidsgeld op de kant Papegaaistraat is voor de buurt onbespreekbaar. We informeerden ook bij burgemeester Luc Derudder en vroegen hem wat de gemeente van plan is om de hinder weg te nemen en de buurt leefbaarder te maken. "Kijk, wij hebben een duidelijke afspraak met algemeen directeur Philip Eeckman dat wanneer er klachten zijn over het bedrijf dat onmiddellijk zou gemeld worden en het bedrijf zich dan engageert daar iets aan te doen. Maar het is zo dat grote problemen tijd vergen om tot een goede oplossing te komen. Om de buren gerust te stellen, is er een infovergadering gepland op dinsdag 11 juni om 18.30 uur in de kantoren van het bedrijf. Op die infovergadering zullen de buren de jongste stand van zaken uitgelegd krijgen en ook vernemen wat er nog te voorzien is in de nabije toekomst en hoe lang de werken zullen duren om alle hinder weg te nemen. Ik hoop ook dat er op die vergadering een antwoord komt op de vragen rond het opslaan en verwerken van slachtafval dat voor geurhinder zorgt. Ik zal er zeker op aandringen dat dit slachtafval in een afgesloten ruimte wordt verwerkt of opgeslagen, zodat er geen geurhinder kan zijn voor de buren. Hoe dan ook: het is een goede zaak dat het bedrijf bereid is om te praten met de buren en zeker om te werken aan het wegnemen van bestaande hinder."Ten slotte vroegen we de burgemeester nog wat hij weet over eventuele nieuwe onteigeningen om het bedrijf nog meer armslag te geven. "Ik vermoed dat het de bedoeling is van het bedrijf om een nieuwe toegangsweg te creëren, die minder hinderlijk is langs de Papegaaistraat", besluit Luc Derudder.(Julien Cluyse)