Op 26 april 2017 vond de eerstesteenlegging plaats van een eerste uitbreiding van het veiligheidsgebouw, kant politiediensten. Er was nood aan extra verhoorlokalen omwille van de Salduz-wet die al bij het eerste verhoor de bijstand door een advocaat verplicht maakt; evenals de nood aan extra kleedruimte voor het groeiend aantal vrouwelijke politie-inspecteurs en door het toenemende aantal taken en dus ook personeelsleden binnen Zone 1 was een grotere refterruimte ook nodig. Nog geen twee jaar later dringt er zich nu al een nieuwe uitbreiding op, deze keer aan de brandweerzijde. Waarom?

Burgemeester Jan de Keyser antwoordt op onze vraag: "De directe aanleiding voor de uitbreiding van het Veiligheidsgebouw , kant brandweer, is de stijgende werking van het Rode Kruis Oostkamp dat eveneens in het Veiligheidsgebouw naast de brandweer is gevestigd. Het Rode Kruis Oostkamp heeft een tweede voertuig bekomen en de plaats ontbreekt om dit voertuig in het Veiligheidsgebouw binnen te kunnen zetten. Daarnaast is het zo dat het dienst 112-voertuig van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen in een afgesloten ruimte zou moeten staan. Dit is op heden niet het geval."

De raming van de geplande werken bedraagt om en bij de 280.000 euro, btw exclusief

"Verder, en dit in het kader van een nog betere dienstverlening vanuit Oostkamp en gezien de centrale ligging van het brandweergebouw aan de op- en afrit E40, zou de permanentie van het brandweer/dienst-112 operationeel personeel uitgebreid worden. Om dit in de juiste omstandigheden te laten verlopen moeten een aantal voorzieningen worden ingericht zodat de operationele mensen de mogelijkheid hebben om in het gebouw te kunnen overnachten en op zijn minst een rustruimte tijdens hun 12-uren shift te inlassen. De permanentie zou dan ook uitgebreid worden van 7 uur 's morgens tot 19 uur 's avonds."

"De uitbreiding van het brandweergebouw wil dan ook een antwoord bieden op de gestelde vragen. Enerzijds komt er extra garageruimte voor het Rode Kruis Oostkamp, zal het dienst 112-voertuig in een aparte ruimte worden geplaatst en komen er de nodige voorzieningen om de operationele mensen op een comfortabele manier hun 12-urenshifts te laten volmaken", besluit de burgemeester.

Het is de ambitie van de gemeente om dit project in de loop van 2019 te realiseren

"Andermaal neemt de Gemeente Oostkamp het voortouw om de hulpdiensten op de Gemeente optimaal te organiseren. Na de uitbreiding van het Veiligheidsgebouw, kant politiezone samen met de gemeenten Beernem en Zedelgem, worden nu ook andere hulpdiensten van de nodige infrastructuur voorzien. De raming van de geplande werken bedraagt om en bij de 280.000 euro, btw exclusief. Het is de ambitie van de gemeente om dit project in de loop van 2019 te realiseren. We blijven dus verder werken om de dienstverlening qua veiligheid naar de inwoners toe te versterken, maar ook om de dienstverleners ( politie, brandweer, Rode Kruis ...) onder de beste omstandigheden te kunnen laten werken."

(PH)

Op 26 april 2017 vond de eerstesteenlegging plaats van een eerste uitbreiding van het veiligheidsgebouw, kant politiediensten. Er was nood aan extra verhoorlokalen omwille van de Salduz-wet die al bij het eerste verhoor de bijstand door een advocaat verplicht maakt; evenals de nood aan extra kleedruimte voor het groeiend aantal vrouwelijke politie-inspecteurs en door het toenemende aantal taken en dus ook personeelsleden binnen Zone 1 was een grotere refterruimte ook nodig. Nog geen twee jaar later dringt er zich nu al een nieuwe uitbreiding op, deze keer aan de brandweerzijde. Waarom?Burgemeester Jan de Keyser antwoordt op onze vraag: "De directe aanleiding voor de uitbreiding van het Veiligheidsgebouw , kant brandweer, is de stijgende werking van het Rode Kruis Oostkamp dat eveneens in het Veiligheidsgebouw naast de brandweer is gevestigd. Het Rode Kruis Oostkamp heeft een tweede voertuig bekomen en de plaats ontbreekt om dit voertuig in het Veiligheidsgebouw binnen te kunnen zetten. Daarnaast is het zo dat het dienst 112-voertuig van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen in een afgesloten ruimte zou moeten staan. Dit is op heden niet het geval.""Verder, en dit in het kader van een nog betere dienstverlening vanuit Oostkamp en gezien de centrale ligging van het brandweergebouw aan de op- en afrit E40, zou de permanentie van het brandweer/dienst-112 operationeel personeel uitgebreid worden. Om dit in de juiste omstandigheden te laten verlopen moeten een aantal voorzieningen worden ingericht zodat de operationele mensen de mogelijkheid hebben om in het gebouw te kunnen overnachten en op zijn minst een rustruimte tijdens hun 12-uren shift te inlassen. De permanentie zou dan ook uitgebreid worden van 7 uur 's morgens tot 19 uur 's avonds.""De uitbreiding van het brandweergebouw wil dan ook een antwoord bieden op de gestelde vragen. Enerzijds komt er extra garageruimte voor het Rode Kruis Oostkamp, zal het dienst 112-voertuig in een aparte ruimte worden geplaatst en komen er de nodige voorzieningen om de operationele mensen op een comfortabele manier hun 12-urenshifts te laten volmaken", besluit de burgemeester."Andermaal neemt de Gemeente Oostkamp het voortouw om de hulpdiensten op de Gemeente optimaal te organiseren. Na de uitbreiding van het Veiligheidsgebouw, kant politiezone samen met de gemeenten Beernem en Zedelgem, worden nu ook andere hulpdiensten van de nodige infrastructuur voorzien. De raming van de geplande werken bedraagt om en bij de 280.000 euro, btw exclusief. Het is de ambitie van de gemeente om dit project in de loop van 2019 te realiseren. We blijven dus verder werken om de dienstverlening qua veiligheid naar de inwoners toe te versterken, maar ook om de dienstverleners ( politie, brandweer, Rode Kruis ...) onder de beste omstandigheden te kunnen laten werken."(PH)