Vanaf september sluiten de Kortrijkse reyclageparken in de Maandagweg en de Karel de Goedelaan. In de plaats zullen Kortrijkzanen terecht kunnen op de site Imog in Harelbeke, terwijl het Heulse park 20 procent groter wordt. Dat laatste zien buurtbewoners niet zitten. Zo heeft buurtbewoner Vincent Cannaert van de beenhouwerij uit de Zeger van Heulestraat na inzage van de plannen al een bezwaarschrift ingediend bij de stadsdiensten. "Er staan zaken in het dossier die niet zomaar kunnen", zegt hij. "De uitbreidingszone van het recyclagepark valt onder BPA nr. 88 Stijn Streuvelslaan Oost en is bekend als zone voor wonen, menging halfopen en open bebouwing. Dit is een woonzone gelegen aan de Antoon Van Liedekerkeweg en de Lage Dreef, aansluitend op het BPA nr. 66 waar het huidige recyclagepark zich bevindt. Dat zou plots een andere functie krijgen en dat kan niet in een handomdraai."
...

Vanaf september sluiten de Kortrijkse reyclageparken in de Maandagweg en de Karel de Goedelaan. In de plaats zullen Kortrijkzanen terecht kunnen op de site Imog in Harelbeke, terwijl het Heulse park 20 procent groter wordt. Dat laatste zien buurtbewoners niet zitten. Zo heeft buurtbewoner Vincent Cannaert van de beenhouwerij uit de Zeger van Heulestraat na inzage van de plannen al een bezwaarschrift ingediend bij de stadsdiensten. "Er staan zaken in het dossier die niet zomaar kunnen", zegt hij. "De uitbreidingszone van het recyclagepark valt onder BPA nr. 88 Stijn Streuvelslaan Oost en is bekend als zone voor wonen, menging halfopen en open bebouwing. Dit is een woonzone gelegen aan de Antoon Van Liedekerkeweg en de Lage Dreef, aansluitend op het BPA nr. 66 waar het huidige recyclagepark zich bevindt. Dat zou plots een andere functie krijgen en dat kan niet in een handomdraai."De buurtbewoners vragen zich af of er geen wijziging van het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan, red.) nodig is. "Men houdt geen rekening met de lawaaihinder van een recyclagepark", vervolgt slager Vincent Cannaert. "Het lawaai van het storten van afval en het verplaatsen van containers is nu al storend. Het kappen van de bomen en het plaatsen van de containers tot bijna tegen de scheidingslijn zal het lawaai nog versterken."Enkele bewoners van de Zeger van Heulestraat vinden ook dat hun privacy in het gedrang komt door de mogelijke inkijk vanuit het recyclagepark. Het huidige groenscherm zou verdwijnen en wie bij een container boven op de trap staat, zal over de garages en de garageweg kunnen kijken naar de tuinen en terrassen... Er is volgens hen ook geen rekening gehouden met de watertoets. "Het hele perceel wordt verhard en de regenval zal de Lage Dreef extra belasten, aangezien het water geloosd wordt in de sloot. Nu al overstroomt de weide van de Heerlijkheid langs de Lage Dreef, inclusief de rijweg", aldus nog Vincent Cannaert. "Een recyclagepark van die grootte hoort gewoon niet thuis in een woongebied."Ook Yves Marlier, syndicus van de garageweg Lage Dreef, is aangesproken door omwonenden die hun bezorgdheid uitten, onder meer over de mobiliteit: "De huidige verkeerssituatie is op piekmomenten in de Lage Dreef al problematisch. Door uitbreiding van het recyclagepark en het aantal bezoekers zal dit erger worden. Dit bemoeilijkt de in- en uitrit van een 20-tal garages. De verkeersveiligheid komt in het gedrang. Door de uitbreiding zullen ook lichte vrachtwagens en aanhangwagens naar Heule komen."De buurt en centrumbewoners zijn tevreden over de heraanleg van Heuleplaats, maar vinden dat dit niet in het mobiliteitsplaatje past. In het centrum en aan het recyclagepark is het al aanschuiven. Met het vernieuwde dorpscentrum probeert men het grote verkeer uit het centrum te weren, dat nu wel een 'opritzone' naar het recyclagepark dreigt te worden. Er zijn nu al files en opstoppingen in het centrum. De bewoners van de omliggende straten kunnen het idee niet toejuichen.Een groot gedeelte van de 168.000 bezoekers van de recyclageparken die binnenkort sluiten (Karel de Goedelaan en Maandagweg) zal naar het Heulse recyclagepark trekken. De stadsdiensten denken aan 20 procent voor Heule, de bewoners vrezen 50 procent.Tot nu toe waren de buurtbewoners niet geraadpleegd, gehoord of betrokken in het containerdebat. Dinsdagavond 4 februari kregen ze uiteindelijk, op eigen vraag, een uitnodiging in de bus voor een infomoment op donderdag 13 februari om 19 uur in het sportcafé aan het Lagaeplein, waar men de plannen en/of beslissingen zal toelichten. (Carlo Herpoel)