"We plannen de aankoop van een stuk landbouwland van bijna twee hectare in de Ieperstraat naast het huidige speelbos", vertelt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD). "Het perceel werd door de eigenaar aan het gemeentebestuur te koop aangebod...

"We plannen de aankoop van een stuk landbouwland van bijna twee hectare in de Ieperstraat naast het huidige speelbos", vertelt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD). "Het perceel werd door de eigenaar aan het gemeentebestuur te koop aangeboden. Het is de bedoeling om het speelbos uit te breiden met het perceel. Overigens plannen we de verwerving van nog andere gronden in de onmiddellijke nabijheid. Als we tot een akkoord komen met de diverse grondeigenaars zouden we meteen over zo'n vijf hectare grond beschikken waarop we afgerond 11.000 bomen kunnen planten. We hebben tijdens deze legislatuur immers het voornemen om voor elke Stadenaar een boom te planten. In totaal willen we dus 11.400 bomen planten.""In een dergelijk groot bos zouden we paden kunnen aanleggen en kunnen zorgen voor een speelruimte, wat zorgt voor een bos met veel beleving. Als het enkel bij het huidige perceel blijft, is het de bedoeling om er zoveel mogelijk bomen aan te planten. Het huidige speelbos beslaat zowat twee hectare. Als we erin slagen om de beoogde vijf hectare aan te kopen, zouden we dus een groene long van zeven hectare bos kunnen creëren", besluit de burgemeester.De aankoop van het eerste stuk grond zou zo'n 250.000 euro kosten. (BCH)