Het provinciaal domein 't Veld, dat zich over Ardooie en Meulebeke uitstrekt, is een erg populair bosgebied. Binnen afzienbare tijd wil de provincie het domein opwaarderen én stevig uitbreiden met vijf hectare extra natuurgebied ten zuiden van 't Veld en dertien hectare natuurparkgebied richting Bloemgatstraat.
...

Het provinciaal domein 't Veld, dat zich over Ardooie en Meulebeke uitstrekt, is een erg populair bosgebied. Binnen afzienbare tijd wil de provincie het domein opwaarderen én stevig uitbreiden met vijf hectare extra natuurgebied ten zuiden van 't Veld en dertien hectare natuurparkgebied richting Bloemgatstraat.Daarnaast wordt ook 262 hectare landbouwgebied herbevestigd. De plannen omvatten ook een picknickzone, een educatieve poel en zelfs een bijenhal. Er komt ook extra parking om de buurt te ontlasten op drukke dagen en de wandeldreef ten oosten van 't Veld wordt breder gemaakt, zodat ook fietsers die kunnen gebruiken."De plannen zijn toe te juichen", stelt N-VA-provincieraadslid Kurt Himpe, die al jaren het dossier 't Veld een warm hart toedraagt. Toen de cafetaria ruim twee jaar lang leeg stond, ijverde hij al die tijd om zo snel mogelijk een nieuwe uitbater te vinden. Sinds vier jaar runt Kurt Rosseel De Keunepupe, zoals de cafetaria heet. "De zaken gaan erg goed", zegt hij. "Elke dag met mooi weer is het hier razend druk. Alleen betreur ik de plannen om De Keunepupe naar de parking aan de rand van het bos te verhuizen. Niemand van onze klanten is daar vragende partij voor. Onze huidige locatie, pal ín het bos, is net een groot voordeel. Mensen maken een verkwikkende wandeltocht en kunnen dan hier even verpozen. Deze plannen zullen handenvol geld kosten, terwijl niemand ze echt wil. Een betere optie zou zijn om ons huidige gebouw te regulariseren, maar dat ligt blijkbaar erg moeilijk. En dat begrijp ik niet."Provincieraadslid Kurt Himpe treedt de man gedeeltelijk bij. "Een horecazaak in het hart van 't Veld is inderdaad een troef, maar we moeten de realiteit onder ogen zien", zegt hij. "De cafetaria werd tussen 1971 en 1973 opgetrokken, maar is geen realisatie van de provincie. Die zat mee in het patrimonium dat werd verworven bij de aankoop van 't Veld in 1981, dat toen nog het kasteelpark was van het kasteel de Jonghe d'Ardoye. De nieuwe locatie vind ik trouwens een pluspunt. Er zal ruimte zijn voor bosklassen en de cafetaria zal ook toegankelijk zijn voor mensen die iets minder goed te been zijn."Kurt Rosseel ging vier jaar geleden een concessie van drie keer negen jaar aan en heeft maximaal nog 23 jaar te gaan. "Ik hoor dat een verhuizing naar het nieuwe complex binnen zeven tot tien jaar een feit moet zijn", zegt hij. "Ik heb voorlopig nog geen enkele schriftelijke garantie dat ik daar aan de slag zal kunnen, enkel een mondelinge belofte. Bovendien word ik helemaal niet bij de plannen betrokken. Iets meer transparantie zou wenselijk zijn."Provincieraadslid Kurt Himpe stelt zich ook vragen over de picknick- en hondenweide. "In de regio rond Meulebeke is er vraag naar een hondenweide, maar dan wel in het centrum van de gemeente. Hier een hondenweide inplannen, is geen slechte zaak, maar dat mag de zoektocht in het centrum niet in de weg staan. De picknickweide zou ik dan weer uit de plannen verwijderen. Hier vertoeven heel wat niet-Europese steekmuggen en die zullen het picknicken niet echt aangenaam maken. Meer nog: er zal geen kat de weide gebruiken."Het uitbreiden van de parkeermogelijkheden is volgens de Izegemse politicus niet nodig. "Blijkbaar beperken de piekmomenten zich tot het evenement Spring in 't Veld tijdens de Week van het Bos. Richt de bestaande parking eerst efficiënter in, want nu parkeert iedereen zoals hij wil. Moeten we niet inzetten op een uitbreiding van de fietsenstallingen, zeker nu de trage wegen richting Emelgem en Meulebeke uitgebreid worden? Die nieuwe verbindingen zouden 't Veld ook opnieuw verbinden met de Veldbossen, die tot de Eerste Wereldoorlog gewoon deel uitmaakten van het domein."Iets wat Kurt Rosseel niet onderschrijft. "Klopt niet. Eigenlijk is het hier het hele jaar door erg druk en de parking staat vaak bomvol. Tijdens de Week van het Bos kregen we op één dag zelfs liefst 4.500 mensen over de vloer. Extra parking is dus wél nodig." Er worden ook vraagtekens geplaatst bij het tijdelijke slibbekken. "De historische vijver 't Zeetje is door de jaren heen dichtgeslibd", aldus Kurt Himpe. "Daardoor is er ook een waterproblematiek in het domein en in de omgeving. Het provinciebestuur wil een tijdelijk slibbekken aanleggen om de kostprijs voor de baggerwerken naar beneden te halen, maar er is sprake van 15.000 kubieke meter slib dat moet verwijderd worden. Die plannen stuiten nu al op protest van buurtbewoners, die geurhinder vrezen. Daar moet zeker rekening mee gehouden worden."Het openbaar onderzoek loopt van maandag 14 mei tot en met vrijdag 13 juli. Tijdens die periode zal de provincie ook een infomarkt over de plannen organiseren.Wouter Billiet, projectbegeleider bij de dienst ruimtelijke planning van de provincie: "De Keunepupe verhuizen is inderdaad jammer, want de huidige locatie is prachtig. Maar vanuit de Vlaamse wetgeving is het helaas onmogelijk om er te blijven. De cafetaria staat zonevreemd en dat maakt toekomstige ingrepen, bijvoorbeeld inzake voedselveiligheid, zo goed als onmogelijk. We moeten ook oog hebben voor de toegankelijkheid. Hulpdiensten kunnen maar moeilijk De Keunepupe bereiken. Bovendien is het onze bedoeling om de nieuwe cafetaria van een even groene en rustige omgeving te voorzien." Een concrete timing is er nog niet. "Eerst moet het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan definitief goedgekeurd worden en tijdens de volgende legislatuur zullen dan budgetten bepaald worden", klinkt het nog.