Het was in het millenniumjaar 2000 dat de allereerste editie van de rommelmarkt plaatsvond. De Wakkense KBG-leiders Arséne Cottens en Libert Degroote delegeerden de taken en Gilbert Heyde was projectleider en bestuurde het computergebeuren. Ze kregen daarbij de hulp van he...